Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Armura creștină

Pavel compară protecția și armele unui creștin în viața spirituală cu protecția și armele unui soldat roman.
Contribuit de David Padfield
1
Apostolul Pavel le scrie creștinilor din Efes: "Îmbrăcaţi toată armura pe care v-o dă Dumnezeu, ca să puteţi rezista uneltirilor diavolului. Căci noi nu luptăm împotriva oamenilor, ci împotriva unor persoane fără trup – împotriva puterilor întunericului, împotriva duhurilor rele care stăpânesc această lume. – Imagine 1
2
Luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi rezista când dușmanul atacă, şi după ce aţi făcut totul, să rămâneţi în picioare. Veți avea nevoie ca mijlocul să vă fie încins cu centura adevărului." – Imagine 2
3
Soldat roman cu centură. – Imagine 3
4
"Îmbrăcați platoșa dreptății." – Imagine 4
5
Soldat roman cu platoșă protectoare. – Imagine 5
6
"Încălţaţi-vă cu râvna care provine din Evanghelia păcii." – Imagine 6
7
Soldat roman cu sandale din piele, care îi dă mobilitate. – Imagine 7
8
"Pe lângă acestea, luaţi scutul credinţei cu care veţi stinge toate săgeţile aprinse ale celui rău." – Imagine 8
9
Soldat roman cu scut, care îl protejează. – Imagine 9
10
"Luaţi şi coiful mântuirii." – Imagine 10
11
Soldat roman cu coif. – Imagine 11
12
"Luați și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu." – Imagine 12
13
Soldat roman cu sabie. – Imagine 13
14
"Rugaţi-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni şi cereri." – Imagine 14
15
"Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugați-vă pentru toţi sfinţii." – Imagine 15
16
"Rugaţi-vă, de asemenea, şi pentru mine, pentru ca să pot vorbi despre Evanghelie cu îndrăzneală." – Imagine 16
17
Imagine 17