Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Ilie şi profeţii lui Baal

Ilie cheamă 850 de profeți falși într-o competiție pe muntele Carmel.
Contribuit de FreeBibleimages
1
Regele Ahab şi majoritatea poporului au crezut că idolul numit Baal controlează vremea, nu Dumnezeu. Au trecut trei ani de când Ilie îi spusese regelui Ahab că nu va mai fi ploaie până când Dumnezeu nu hotăreşte altfel. De trei ani nu a fost nici ploaie, nici rouă în ţară. Apoi Dumnezeu i-a spus lui Ilie: „Du-te şi înfăţişează-te înaintea lui Ahab, căci voi trimite ploaie pe pământ.” – Imagine 1
2
În acelaşi timp regele Ahab îl căuta pe Ilie. Uscăciunea şi foametea era atât de severă în Samaria, încât animalele mureau. Regele l-a chemat pe administratorul palatului, Obadia, şi i-a zis:<br/>– Să mergem prin ţară, pe la toate izvoarele de apă şi văile din ţară, poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm caii şi catârii în viaţă.<br/>Ahab a plecat pe un drum, iar Obadia a plecat pe un alt drum. – Imagine 2
3
Obadia credea în Domnul Dumnezeu, iar când soţia lui Ahab, regina Izabela  a poruncit să omoare profeţii Domnului, el a ascuns în secret 100 din ei în doi peşteri, şi le-a dat de mâncare şi de băut. În timp ce Obadia mergea pe drum în căutarea apei, deodată l-a văzut pe Ilie. Obadia a căzut pe genunchi în faţa profetului, şi a întrebat:<br/>– Tu eşti, Ilie?<br/>– Eu sunt, i-a răspuns el. Du-te şi spune-i regelui Ahab că sunt aici! – Imagine 3
4
Lui Obadia îi era teamă.<br/>– Regele te-a căutat peste tot. Dacă îi spun lui Ahab că te-am găsit, şi între timp tu dispari, mă va omorâ.<br/>– Viu este Domnul, Căruia Îi slujesc, promise Ilie, că astăzi mă voi înfăţişa înaintea lui Ahab. – Imagine 4
5
Odadia s-a dus după Ahab, iar cei doi s-au întors la locul unde Ilie aştepta. – Imagine 5
6
– Tu eşti Ilie, cel care-l nenoroceşti pe Israel? întrebă Ahab.<br/>– Nu eu l-am nenorocit pe Israel, i-a răspuns Ilie, ci tu, pentru că l-ai urmat pe Baal. – Imagine 6
7
– Strânge acum pe tot Israelul la mine, pe muntele Carmel, pe cei 450 de profeţi ai lui Baal şi pe cei 400 de profeţi ai Aşerei, care mănâncă la masa reginei Izabela. – Imagine 7
8
Ahab a trimis după toţi israeliţii şi i-a strâns la muntele Carmel. – Imagine 8
9
Regele i-a chemat şi pe profeţii idolilor Baal şi Aşera. – Imagine 9
10
Au pornit cu toţii spre Muntele Carmel. – Imagine 10
11
Atunci Ilie a zis poporului:<br/>– Până când veţi mai şovăi între două convingeri? Hotărâţi-vă! Dacă DOMNUL este Dumnezeu, urmaţi-L pe El, iar dacă Baal este Dumnezeu, urmaţi-l pe acesta!<br/>Poporul nu i-a răspuns nimic.<br/>– Eu sunt singurul care am rămas dintre profeţii Domnului, iar profeţii idolilor sunt în număr de opt sute cincizeci. Să ni se dea doi tauri: unul pentru ei, unul pentru mine. Ei să-şi pregătească un altar, să pună lemne pe el, şi să  prepare carnea taurului pe altar, dar să nu-i dea foc. Iar eu voi pregăti celălalt taur în acelaşi fel. Apoi, profeţii să cheme numele dumnezeului lor în ajutor, iar eu voi chema Numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, Acela este adevăratul Dumnezeu. – Imagine 11
12
Ilie i-a spus profeţilor idolilor să înceapă ei, pentru că ei sunt mai mulţi. Aceştia au pregătit sacrificiul, şi au început să-şi cheme dumnezeul lor în ajutor. L-au rugat şi au dansat în jurul altarului de dimineaţa până la amiază, dar nu a fost nici urmă de foc. – Imagine 12
13
La amiază, Ilie a început să-şi bată joc de ei:<br/>– Strigaţi mai tare! Poate că meditează... sau e ocupat... sau călătoreşte! – Imagine 13
14
Poporul a aşteptat, iar Ilie a continuat să-i tachineze, strigând:<br/>– Poate că Baal doarme, şi trebuie trezit! – Imagine 14
15
Profeţii au strigat mai tare, au dansat mai cu forţă, dar nimeni nu i-a ascultat, nimeni nu a fost atent la ei, şi nu i-a dat răspuns. Focul nu a venit. – Imagine 15
16
Când au devenit disperaţi, şi-au făcut tăieturi cu săbiile şi cu suliţele până a început să le curgă sângele pe ei. – Imagine 16
17
A trecut amiaza, ei şi-au continuat invocarea până seara. Erau deja obosiţi. – Imagine 17
18
Atunci Ilie a chemat poporul în jurul său, a refăcut altarul Domnului, care fusese distrus. Altarul a fost alcătuit din 12 pietre, după numărul triburilor lui Israel. – Imagine 18
19
A săpat şi un şanţ în jurul altarului. Apoi le-a zis:<br/>– Umpleţi patru ulcioare cu apă şi goliţi-le peste arderea de tot şi peste lemne! Faceţi lucrul acesta încă o dată! a zis el. Şi ei l-au făcut încă o dată. Faceţi lucrul acesta şi a treia oară! Iar ei l-au făcut şi a treia oară.<br/>Apa curgea de pe altar, şi a umplut şanţul. – Imagine 19
20
Când a venit timpul jertfii de seară, Ilie a început să se roage:<br/>– Doamne, Dumnezeul lui Israel, fă să se cunoască astăzi că Tu eşti Dumnezeu, şi că eu sunt robul Tău! Răspunde-mi, Doamne, ca să cunoască acest popor că Tu eşti Dumnezeu şi că Tu le întorci inimile spre Tine! – Imagine 20
21
Atunci a căzut foc de la Domnul, a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele, pământul şi apa care era în şanţ. – Imagine 21
22
Poporul s-a uimit de spaimă şi de mirare. – Imagine 22
23
Atunci au căzut pe pământ şi au strigat:<br/>– Domnul este Dumnezeu! Domnul este Dumnezeu! – Imagine 23
24
Ilie a poruncit să-i prindă pe profeţii idolilor, şi să le ducă în Valea Chişon, iar acolo să-i omoare. – Imagine 24
25
Imagine 25