Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Parabola celor invitaţi la cină

O pildă a lui Isus despre invitații la cină, unde a apărut și un oaspete neinvitat.
Contribuit de FreeBibleimages
1
Luca 14:16<br/>Un om bogat decide să dea o cină mare. – Imagine 1
2
Se fac toate preparativele. – Imagine 2
3
Omul îi spune sclavului că toate sunt pregătite pentru cină, şi îl trimite să îi cheme pe cei invitaţi. – Imagine 3
4
Luca 14:18<br/>Sclavul invită un stăpân bogat, care îi zice, că cumpărase un ogor... – Imagine 4
5
... şi nu poate veni la banchet, pentru că trebuie să se ducă să-l vadă. – Imagine 5
6
Un alt invitat tocmai cumpărase cinci perechi de boi... – Imagine 6
7
... şi se scuză prin faptul că e chiar pe drum să-i încerce. – Imagine 7
8
Luca 14:20<br/>Sclavul se duce în casa unui alt invitat... – Imagine 8
9
... care tocmai s-a căsătorit, şi refuză invitaţia. – Imagine 9
10
Luca 14:21<br/>Sclavul îi spune stăpânului că nici unul dintre invitaţi nu poate să vină. Atunci omul mâniat îi spune sclavului să se ducă pe străzile şi pe pieţele oraşului, şi să-i invite pe săraci, pe şchiopi, pe orbi şi pe schilozi. – Imagine 10
11
Sclavul găseşte un om orb, şi îl ajută la cină. – Imagine 11
12
Găseşte un om infirm pe o străduţă... – Imagine 12
13
... şi îl conduce la banchet – Imagine 13
14
Vede o doamnă şchioapă... – Imagine 14
15
... şi o ajută la cină. – Imagine 15
16
The poor, lame crippled and blind enjoy the banquet but there is room for more. – Imagine 16
17
Cei săraci, infirmi, şchiopi şi orbi se distrează la banchet, dar mai este loc destul. – Imagine 17
18
Omul găseşte o pereche săracă. – Imagine 18
19
... şi le invită la banchet. – Imagine 19
20
Găseşte o văduvă săracă pe un drum de la ţară, şi o invită şi pe ea. – Imagine 20
21
Invită şi un om sărac, care locuieşte pe lângă drumuri. – Imagine 21
22
Luca 14:24<br/>Omul este încântat să îi primească pe noii săi invitaţi, şi spune că nici unul dintre cei care au găsit vre-un pretext nu va gusta din cina lui. – Imagine 22
23
Imagine 23