Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
În prima zi a săptămânii, duminica, dimineața devreme, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi Salome au adus miresme pentru trupul lui Isus. – Imagine 1
2
Când au ajuns la mormânt, au găsit piatra rostogolită de la intrare. (A avut loc un cutremur mare, iar un înger al Domnului a rostogolit piatra de la intrarea mormântului. Gărzile s-au speriat atât de tare, că au fugit.) – Imagine 2
3
Femeile au fost şocate. Când s-au uitat în mormânt, l-au găsit gol. – Imagine 3
4
Deodată, au apărut doi bărbaţi în haine strălucitoare: „De ce-L căutaţi pe Cel Viu între cei morţi? au întrebat. Nu este aici, ci a fost înviat! Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul Omului trebuie să fie trădat în mâinile păcătoşilor şi să fie răstignit, iar a treia zi să învie.” – Imagine 4
5
Cele două femei au fugit înapoi să le spună ucenicilor ce au văzut, dar aceştia nu au crezut. – Imagine 5
6
Petru şi Ioan, însă, s-au sculat, şi au fugit la mormânt. – Imagine 6
7
Ioan a ajuns primul, dar nu a intrat. – Imagine 7
8
Petru l-a ajuns din urmă, şi a intrat în mormânt. – Imagine 8
9
A văzut fâşiile de pânză şi ştergarul care fusese pus în jurul capului lui Isus, şi s-a mirat asupra celor întâmplate. – Imagine 9
10
Ioan a intrat şi el după Petru în mormânt, şi când a văzut dovezile, a crezut că Isus trăieşte. Până în acest moment nici unul dintre ei nu a înţeles din Scripturi, că Isus va învia din morţi. – Imagine 10
11
Maria stătea în afara mormântului, plângând. – Imagine 11
12
S-a uitat şi ea în mormânt, şi a văzut doi îngeri şezând în locul în care fusese trupul lui Isus.<br/>– De ce plângi? au întrebat-o. – Imagine 12
13
– L-au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu, unde I-au pus trupul. – Imagine 13
14
Atunci o voce a întrebat-o din spate:<br/>– De ce plângi? Pe cine cauţi?<br/>Când s-a întors, crezând că vorbeşte cu grădinarul, l-a rugat:<br/>– Dacă tu l-ai luat, spune-mi, unde L-ai pus, şi Îl voi lua. – Imagine 14
15
– Maria! spuse Isus. – Imagine 15
16
– Învăţătorule! a strigat ea. – Imagine 16
17
– Nu mă atinge, pentru că încă nu M-am înălţat la Tatăl meu, spuse Isus. Du-te, şi spune-le ucenicilor că mă voi înălţa la Tatăl vostru şi al meu, la Dumnezeul vostru şi al meu. – Imagine 17
18
Maria s-a dus la ucenici cu vestea: "Am văzut Domnul!" Şi le-a povestit tot ce i-a zis El. – Imagine 18
19
Imagine 19