Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Isus li Se arată ucenicilor

Ucenicii sunt într-o cameră cu ușa închisă, când Isus apare înaintea lor.
Contribuit de LUMO project
1
Într-o seară, în prima zi a săptămânii, ucenicii s-au întâlnit într-o cameră, iar uşile au fost încuiate. Vorbeau despre o întâmplare care avusese loc mai devreme în acea zi, când Isus li S-a arătat unor ucenici în drum spre un orăşel de lângă Emaus. – Imagine 1
2
Deodată Isus a stat în mijlocul lor. – Imagine 2
3
– Pace vouă, spuse Isus.<br/>Ucenicii credeau că văd un duh, şi s-au înspăimântat. – Imagine 3
4
– De ce sunteţi tulburaţi, şi vă îndoiţi de faptul că sunt viu? întrebase Isus. Uitaţi-vă la mâinile mele şi la picioarele mele. Eu sunt. Atingeţi-mă, şi vedeţi că nu sunt duh. – Imagine 4
5
Isus le-a arătat mâinile şi picioarele. Ei s-au mirat, s-au bucurat, şi nu le venea să creadă cu adevărat. Isus a întrebat:<br/>– Aveţi ceva de mâncare? – Imagine 5
6
I-au dat peşte gătit, şi s-au uitat la El în timp ce mânca. – Imagine 6
7
Isus le-a explicat că fusese scris că Mântuitorul lumii trebuie să sufere şi să învie dintre morţi în a treia zi. – Imagine 7
8
Apoi a trimis ucenicii să fie martorii Lui, şi să le vestească tuturor că El trăieşte, să le vorbească oamenilor despre pocăinţă şi iertarea păcatelor în numele lui Isus în Ierusalim şi în întreaga lume. – Imagine 8
9
– Vă voi trimite Duhul Sfânt cum a promis Dumnezeu, şi veţi avea putere de sus. – Imagine 9
10
Imagine 10