Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Isus li Se arată ucenicilor în Galilea

Domnul Isus, înviat, apare pe malul lacului din Galilea, și le spune ucenicilor să-și arunce năvodul pe cealaltă parte a bărcii.
Contribuit de LUMO project
1
Simon Petru, Toma, Natanael, Iacov, Ioan şi încă doi ucenici au fost la lacul Galileii. – Imagine 1
2
Simon Petru le-a zis:<br/>– Mă duc să pescuiesc!<br/>Ei i-au răspuns:<br/>– Venim şi noi cu tine!<br/>Şi au pescuit toată noaptea, dar nu au prins nimic. – Imagine 2
3
Dimineaţa devreme Isus a stat pe mal, dar ucenicii nu şi-au dat seama că era El. – Imagine 3
4
Isus le-a zis:<br/>– Prietenilor, nu aveţi ceva peşte de mâncare?<br/>– Nu! I-au răspuns ei. – Imagine 4
5
El le-a zis:<br/>– Aruncaţi năvodul în partea dreaptă a bărcii şi veţi găsi! – Imagine 5
6
L-au ascultat, şi au aruncat năvodul pe cealaltă parte. – Imagine 6
7
Atunci nu l-au mai putut trage din cauza mulţimii peştilor. – Imagine 7
8
Ioan i-a zis lui Petru:<br/>– Este Domnul!<br/>Simon Petru şi-a pus haina, a sărit în apă şi a înotat spre mal. – Imagine 8
9
Ceilalţi ucenici au urmat barca, trăgând năvodul plin de peşte. Erau la in jur de 100 m de la mal. – Imagine 9
10
Când au debarcat, au văzut un foc de cărbuni, peşte pus deasupra şi pâine. – Imagine 10
11
Isus le-a zis: <br/>– Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum!<br/>Simon Petru s-a suit în barcă şi a tras năvodul la ţărm. – Imagine 11
12
Năvodul era plin de peşte, 153 în total, iar năvodul nu s-a rupt. – Imagine 12
13
Isus le-a zis:<br/>– Veniţi şi luaţi micul dejun!<br/>Nici unul dintre ucenici nu îndrăznea să-L întrebe: „Tu Cine eşti?“, pentru că ştiau că este Domnul. – Imagine 13
14
Isus S-a apropiat, a luat pâinea şi le-a dat-o; la fel a făcut şi cu peştele. Aceasta era deja a treia oară când Isus li Se arăta ucenicilor Săi după ce fusese înviat dintre cei morţi. – Imagine 14
15
Imagine 15