Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Isus i se arată lui Toma

Îndoiala lui Toma în legătură cu învierea lui Isus dispare când Isus apare înainte lui și îi arată rănile.
Contribuit de LUMO project
1
Toma nu era în casă când Isus li S-a arătat ucenicilor Săi. Ceilalţi i-au zis:<br/>– Am văzut Domnul. – Imagine 1
2
Toma nu le-a crezut. – Imagine 2
3
–  Dacă nu văd semnul cuielor în mâinile Lui, dacă nu pun degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu pun mâna mea în coasta Lui, nu voi crede! a insistat Toma. – Imagine 3
4
O săptămnă mai târziu, ucenicii erau în casă, iar de data aceasta şi Toma era cu ei. Uşile erau încuiate. – Imagine 4
5
Deodată a apărut Isus, şi a stat între ei. – Imagine 5
6
– Pace vouă, spuse. – Imagine 6
7
Apoi i-a zis lui Toma:<br/>– Pune-ţi degetul în mâna mea. – Imagine 7
8
Apoi a continuat:<br/>– Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea! – Imagine 8
9
– Şi nu fi necredincios, ci credincios! – Imagine 9
10
Toma I-a răspuns:<br/>– Domnul meu şi Dumnezeul meu! – Imagine 10
11
Apoi Isus i-a zis lui Toma:<br/>– Crezi, pentru că m-ai văzut... – Imagine 11
12
– Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut! – Imagine 12
13
Imagine 13