Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Isus pune întrebări lui Petru

Isus îl întreabă pe Petru de trei ori dacă îl iubește, și de fiecare dată îl roagă să aibă grijă de oile Sale.
Contribuit de LUMO project
1
Într-o dimineaţă după ce a înviat din morţi, Isus li S-a arătat în faţa unor ucenici pe malul Lacului Galileii. Când au terminat de mâncat, Isus a vorbit cu Simon Petru. – Imagine 1
2
– Simon, fiul lui Ioan, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia? a întrebat. – Imagine 2
3
El I-a răspuns:<br/>– Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc!<br/>Isus i-a zis:<br/>– Paşte mieii Mei! – Imagine 3
4
L-a întrebat din nou, a doua oară:<br/>– Simon, fiul lui Ioan, Mă iubeşti? – Imagine 4
5
El I-a răspuns:<br/>– Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc!<br/>Isus i-a zis:<br/>– Păstoreşte oile Mele! – Imagine 5
6
Isus l-a întrebat aceeaşi întrebare şi a treia oară:<br/>– Simon, fiul lui Ioan, Mă iubeşti? – Imagine 6
7
Petru s-a întristat pentru că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?“ şi I-a răspuns:<br/>– Doamne, Tu le ştii pe toate, Tu ştii că Te iubesc! – Imagine 7
8
Isus i-a zis:<br/>– Paşte oile Mele! Când erai mai tânăr, tu însuţi te încingeai şi te duceai unde voiai – Imagine 8
9
Apoi Isus i-a spus lui Petru:<br/>– Urmează-Mă! – Imagine 9
10
Petru a întrebat ce se va întâmpla cu Ioan. Isus a răspuns:<br/>– Dacă vreau ca el să rămână până vin Eu, ce te priveşte pe tine? – Imagine 10
11
– Tu urmează-Mă!<br/>Isus a făcut şi alte lucruri, care, dacă ar fi fost scrise fiecare, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi încăput cărţile scrise. – Imagine 11
12
Imagine 12