Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Ioan în pustia Iudeii conform profeţiei după Isaia: „Un glas strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările!“ – Imagine 1
2
Ioan avea îmbrăcămintea din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. El se hrănea cu lăcuste şi cu miere sălbatică. – Imagine 2
3
Ioan predica:<br/>– Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape! – Imagine 3
4
Au venit în pustie oamenii din toată Iudeea şi de pe lângă râul Iordan să-l asculte. – Imagine 4
5
Şi-au mărturisit păcatele, şi s-au botezat de către Ioan în râul Iordan. – Imagine 5
6
Ioan 1:19-28<br/>Au trimis la el preoţi şi leviţi să-l întrebe, cine este el, Ilie sau Profetul? – Imagine 6
7
Ioan a răspuns că nu este nici Ilie, nici Profetul, ci doar cel care pregăteşte calea Domnului după cum a profeţit Isaia. – Imagine 7
8
Ioan a explicat că pregăteşte calea cuiva care trăieşte între ei, Căruia el nu este vrednic să se aplece să-I dezlege cureaua sandalelor. – Imagine 8
9
Ioan spunea că el boteză cu apă, dar Cel care vine după el, va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. – Imagine 9
10
Luca 3:7-19<br/>Ioan îi avertizează pe farisei şi pe saduchei să trăiască conform celor ce predică şi să practice ceea ce spun. – Imagine 10
11
Le avertizează că Dumnezeu poate să-Şi ridice fii chiar şi din pietre, astfel spunând că faptul că sunt urmaşii lui Avraam nu le dezleagă de sub obligaţia lor de a-şi îndreptăţi viaţa cu Dumnezeu. – Imagine 11
12
Ioan predica că orice pom care nu aduce roade bune este tăiat şi aruncat în foc. – Imagine 12
13
Le spune celor care au două tunici să le împartă cu cei care n-au nici una, iar cei care au de mâncare să-o împartă cu cei înfometaţi. – Imagine 13
14
Colectorilor de taxe, care s-au pocăit şi s-au botezat, le-a spus să nu strângă mai mult<br/>decât trebuie. – Imagine 14
15
Soldaţilor care vroiau să se pocăiască, le-a spus să nu stoarcă cu forţa bani de la nimeni şi să nu aducă acuzaţii false nimănui. – Imagine 15
16
Matei 3:13-17; Marcu 1:9-11; Luca 3:21-22; Ioan 1:29-34<br/>În ziua următoare Ioan L-a văzut venind pe Isus, şi L-a numit Mielul lui Dumnezeu care va lua păcatul lumii – persoana pentru care el a pregătit calea. – Imagine 16
17
Când Isus a ajuns la el, Ioan a protestat spunând că nu el ar trebui să-L boteze pe Isus, ci invers. – Imagine 17
18
Isus a insistat ca Ioan să-L boteze, pentru că aşa vrea Dumnezeu. – Imagine 18
19
Imediat după ce Isus a ieşit din apă, Duhul lui Dumnezeu a coborât ca un porumbel peste El. – Imagine 19
20
Din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!“ – Imagine 20
21
Imagine 21