Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Iosif, brutarul şi paharnicul

În închisoare Iosif interpretează visul brutarului și al paharnicului Faraonului.
Contribuit de FreeBibleimages
1
După ce fusese acuzat fals de către soţia lui Potifar, Iosif a fost pus în închisoare. Dar chiar şi în acest loc Iosif ştia că Dumnezeu este cu el. – Imagine 1
2
Comandantul temniţei a fost mulţumit cu Iosif, şi a dat toţi ceilalţi prizonieri în grija lui. – Imagine 2
3
Şi acest comandant a putut să aibă încredere în Iosif, care şi-a împlinit toate responsabilităţile. Dumnezeu l-a ajutat să prospere în tot ce făcuse. – Imagine 3
4
În acest timp, în palatul lui Faraon... – Imagine 4
5
...era un paharnic responsabil pentru servirea băuturilor lui Faraon. – Imagine 5
6
Acest om era responsabil pentru ca nimeni să nu-l otrăvească pe Faraon prin băuturile sale. – Imagine 6
7
Totuşi, odată l-a mâniat pe Faraon, care şi-a chemat garda. – Imagine 7
8
Paharnicul a fost pus în temniţa unde era şi Iosif. – Imagine 8
9
Şi brutarul lucra în acea zi. – Imagine 9
10
Şi el l-a mâniat pe Faraon... – Imagine 10
11
...şi a fost pus în temniţă. – Imagine 11
12
Cei doi au fost puşi sub responsabilitatea lui Iosif. – Imagine 12
13
După un timp, într-o dimineaţă când Iosif a venit în celula lor, a văzut că sunt tulburaţi.<br/>– Am avut nişte vise, dar nu este nimeni care să ni le poată interpreta, au spus ei.<br/>– Dumnezeu poate interpreta visele. Istorisiţi-mi mie ce aţi visat, zise Iosif. – Imagine 13
14
Paharnicul a început:<br/>– În visul meu am văzut o viţă care avea trei ramuri. – Imagine 14
15
– Imediat după ce a înmugurit, i s-a deschis floarea, iar ciorchinii s-au făcut struguri copţi. Eu aveam cupa lui Faraon în mână, am luat strugurii, apoi i-am stors în cupă... – Imagine 15
16
– ...şi am pus cupa în mâna lui Faraon. – Imagine 16
17
Iosif i-a zis:<br/>– Aceasta este interpretarea visului: cele trei ramuri reprezintă trei zile – Imagine 17
18
Apoi Iosif l-a rugat pe paharnic să-i facă o favoare:<br/>– Am fost luat cu forţa din ţara evreilor, şi sunt în temniţă, deşi nu am păcătuit. Când îţi vei recăpăta slujba, adu-ţi aminte de mine. – Imagine 18
19
Apoi şi brutarul i-a zis visul. – Imagine 19
20
– Pe capul meu se aflau trei coşuri de pâine. În coşul de deasupra erau tot felul de aluaturi coapte pentru Faraon... – Imagine 20
21
– ...dar păsările le mâncau din coşul de pe capul meu. – Imagine 21
22
– Cele trei coşuri reprezintă trei zile, începu Iosif interpretarea, apoi i-a comunicat vestea cea rea: peste trei zile, Faraon îţi va tăia capul şi te va spânzura de un copac, iar carnea ţi-o vor mânca păsările. – Imagine 22
23
După trei zile Faraon şi-a sărbătorit ziua de naştere şi le-a dat un ospăţ tuturor slujitorilor săi. Brutarul şi paharnicul au fost scoşi din închisoare. – Imagine 23
24
Toţi aşteptau judecata lui Faraon peste ei. – Imagine 24
25
Paharnicul şi-a recăpătat slujba. – Imagine 25
26
Brutarul îşi aştepta soarta. – Imagine 26
27
Faraon a ordonat să fie executat. (I s-a tăiat capul, şi a fost tras în ţeapă.) – Imagine 27
28
După ce s-a întors în slujbă, paharnicul a uitat de Iosif, şi nu i-a menţionat numele lui Faraon. – Imagine 28
29
Astfel Iosif a rămas în închisoare, dar ştia că Dumnezeu este cu el. – Imagine 29
30
Imagine 30