Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Fraţii lui Iosif se întorc în Egipt

Frații lui Iosif se întorc în Egipt cu Beniamin.
Contribuit de FreeBibleimages
1
Foametea a continuat în ţară. Când aproape au terminat de mâncat grânele pe care le aduseseră din Egipt, Iacov le-a zis fiilor săi:<br/>– Duceţi-vă din nou şi cumpăraţi-ne puţină mâncare. – Imagine 1
2
Dar Iuda i-a răspuns:<br/>– Omul acela ne-a avertizat clar să-l ducem şi pe Beniamin dacă mai vrem să cumpărăm hrană. Dacă nu-l putem duce, plecăm degeaba. – Imagine 2
3
– De ce aţi fost nemiloşi cu mine şi i-aţi spus acelui om despre Beniamin? spuse Iacov.<br/>Iuda i-a zis tatălui său:<br/>– Trimite băiatul cu mine. Eu însumi voi răspunde pentru siguranţa lui. – Imagine 3
4
În sfârşit Iacov a consimţit, şi le-a spus să ia cu ei câteva dintre cele mai alese produse ale ţării. Le-a spus să ia cu ei de două ori mai mult argint, apoi a spus:<br/>– Dumnezeul cel Atotputernic să vă dea milă înaintea acelui om, pentru ca el să-i trimită înapoi pe celălalt frate al vostru şi pe Beniamin. – Imagine 4
5
Fraţii au luat daruri de balsam, miere, condimente, smirnă, fistic şi migdale. – Imagine 5
6
Apoi au pornit spre Egipt, împreună cu Beniamin. – Imagine 6
7
Când în sfârşit au ajuns în Egipt, Iosif a văzut că Beniamin este cu ei. – Imagine 7
8
I-a poruncit administratorului gospodăriei sale:<br/>– Aceşti oameni vor mânca cu mine. Condu-i în palat, taie un animal şi pregăteşte un ospăţ.<br/>Administratorul i-a condus pe oameni în palatul lui Iosif. Lor le-a fost frică că vor fi arestaţi şi vor deveni sclavi. – Imagine 8
9
După ce au intrat în palat, au vorbit cu administratorul gospodăriei:<br/>– Când am ajuns la locul unde am înnoptat, data trecută, am găsit la gura sacilor fiecăruia tot argintul nostru. Aşa că l-am adus înapoi, şi am mai adus cu noi şi alt argint ca să cumpărăm mâncare. Nu ştim cine ne-a pus argintul înapoi în saci. – Imagine 9
10
El le-a răspuns:<br/>– Totul este în ordine, nu vă temeţi. Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus o comoară în saci – Imagine 10
11
Apoi l-a eliberat pe Simeon din temniţă. Fraţii au aflat că vor mânca cu Iosif, şi şi-au pregătit darurile pentru el. – Imagine 11
12
Când Iosif a venit, s-au aplecat înaintea lui, şi i-au dat darurile.<br/>– Cum este tatăl vostru, bătrânul despre care mi-aţi vorbit? Mai trăieşte? întreba Iosif.<br/>Aceştia s-au aplecat înaintea lui, şi i-au răspuns:<br/>– Da, slujitorul tău, tatăl nostru, este sănătos şi trăieşte! – Imagine 12
13
Apoi l-a observat pe fratele său Beniamin, fiul mamei sale, şi a întrebat:<br/>– Acesta este fratele vostru mai mic despre care mi-aţi vorbit? Dumnezeu să-ţi dea har, fiule! – Imagine 13
14
Fiind foarte emoţionat, Iosif a ieşit în grabă şi a căutat un loc unde să plângă. A intrat într-o încăpere, şi a plâns acolo. – Imagine 14
15
Apoi şi-a spălat faţa, a revenit şi, stăpânindu-se, a poruncit:<br/>– Aduceţi de mâncare! – Imagine 15
16
Fraţii, miraţi, au fost aşezaţi conform vârstei lor, de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân. Iosif a mâncat în aceeaşi încăpere, dar la altă masă. – Imagine 16
17
Li s-a servit câte o porţie, dar porţia lui Beniamin era de cinci ori mai mare decât a celorlalţi. – Imagine 17
18
Când erau gata să plece, Iosif a dat instrucţiuni administratorului:<br/>– Umple sacii acestor oameni cu mâncare, şi pune argintul fiecăruia la gura sacului său. Pune cupa mea de argint la gura sacului celui mai mic, împreună cu argintul pentru grâne. – Imagine 18
19
Administratorul a făcut aşa cum îi poruncise Iosif. – Imagine 19
20
Cum s-a făcut dimineaţă, fraţii au pornit pe drumul spre casă. Măgarii au fost încărcaţi cu grâne. – Imagine 20
21
Abia au ieşit din cetate, când Iosif i-a poruncit administratorului gospodăriei sale:<br/>– Urmăreşte-i şi opreşte-i pe acei oameni, şi întreabă-i: „De ce aţi răsplătit binele cu rău? De ce mi-aţi furat cupa? Rău lucru aţi făcut.” – Imagine 21
22
Când administratorul i-a ajuns, aceştia au protestat, şi s-au declarat inocenţi, cupa de argint însă a fost găsită în sacul lui Beniamin. Fraţii şi-au sfâşiat hainele, şi s-au întors în palat. – Imagine 22
23
– Ce aţi făcut? i-a întrebat Iosif.<br/>Iuda i-a răspuns:<br/>– Ce putem spune? Cum să ne dezvinovăţim? Dumnezeu a descoperit vina slujitorilor tăi – Imagine 23
24
– Doar cel la care a fost găsită cupa va fi sclavul meu, iar voi ceilalţi mergeţi în pace la tatăl vostru, răspunse Iosif. – Imagine 24
25
Iuda l-a rugat să-l asculte:<br/>– Noi avem un tată în vârstă, care ne-a zis: „După cum ştiţi, soţia mea a născut doi fii, dintre care unul a plecat, şi nu s-a mai întors. Probabil că a fost sfâşiat de fiare, pentru că nu a mai fost văzut de atunci. Dacă îl duceţi şi pe acesta şi i se va întâmpla vreo nenorocire, cu durere îmi veţi coborî capul încărunţit în mormânt.” De accea, te rog să mă laşi pe mine să rămân ca sclav în locul lui Beniamin, pentru că nu aş putea suferi să văd durerea care va veni asupra tatălui meu! – Imagine 25
26
Iosif nu s-a mai putut stăpâni. I-a trimis afară pe slujitorii săi, ca să rămână cu fraţii săi. Apoi le-a zis:<br/>– Eu sunt, Iosif! Mai trăieşte tatăl meu?<br/>Dar fraţii săi au rămas înlemniţi, şi nu i-au putut răspunde. – Imagine 26
27
Atunci Iosif le-a zis fraţilor săi:<br/>– Apropiaţi-vă de mine!<br/>Ei s-au apropiat de el, iar el le-a zis:<br/>– Eu sunt fratele vostru Iosif, cel pe care l-aţi vândut în Egipt! Acum nu vă întristaţi şi nu vă mâniaţi pe voi înşivă, fiindcă Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a vă păstra în viaţă. El m-a făcut consilier pentru Faraon.<br/>Apoi l-a îmbrăţişat pe Beniamin, şi a plâns de bucurie. – Imagine 27
28
I-a sărutat şi pe ceilalţi fraţi, şi plângând a zis:<br/>– Duceţi-vă repede la tatăl meu şi spuneţi-i să vină la mine fără întârziere. Veţi locui în ţinutul Goşen, şi eu voi avea grijă de voi, pentru că mai sunt încă cinci ani de foamete. Altfel veţi muri. – Imagine 28
29
Imagine 29