Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Fraţii lui Iosif îl vizitează în Egipt

Iosif se întâlnește cu frații săi când aceștia vizitează Egiptul pentru a cumpăra grâne.
Contribuit de FreeBibleimages
1
Aşa cum a anticipat Iosif, au venit şapte ani de belşug în Egipt. În aceşti ani, Iosif a adunat o parte din tot ceea ce a recoltat poporul. – Imagine 1
2
Surplusul a fost depozitat în cetăţi. – Imagine 2
3
În fiecare an au depozitat tot mai multă hrană. – Imagine 3
4
După şapte ani, toate depozitele au fost pline. – Imagine 4
5
Apoi au început cei şapte ani de foamete, aşa cum a spus Iosif. În toate ţările era foamete, dar în toată ţara Egiptului erau cereale în depozite. – Imagine 5
6
Iosif a deschis depozitele de cereale şi a început să vândă hrană egiptenilor. – Imagine 6
7
Au vândut cereale şi celor care au venit în Egipt din alte ţări pentru a căuta de mâncare. – Imagine 7
8
Când Iacov a auzit că în Egipt se vând cereale, le-a spus fiilor:<br/>– Mergeţi, şi cumpăraţi cereale ca să nu murim de foame. – Imagine 8
9
Iacov însă nu l-a lăsat cu ei pe fratele mai tânăr al lui Iosif, Beniamin, pentru că se temea că i se va întâmpla vreo nenorocire. – Imagine 9
10
Astfel cei zece fraţi au pornit pe drumul cel lung spre Egipt. – Imagine 10
11
Când au ajuns, li s-a spus să se prezinte în faţa conducătorului care are grijă de proviziile de cereale. Nu l-au recunoscut că acest om este Iosif, fratele lor. – Imagine 11
12
Iosif a fost şocat să-i vadă venind pe fraţii săi. I-a recunoscut, dar aceştia nu l-au recunoscut pe el. – Imagine 12
13
Cei zece fraţi s-au plecat cu faţa până la pământ înaintea lui. Iosif s-a prefăcut că nu-i cunoaşte.<br/>– De unde veniţi? i-a întrebat el cu asprime.<br/>– Venim din Canaan, au răspuns ei.<br/>Iosif i-a acuzat că sunt spioni.<br/>– Nu, stăpâne, au răspuns ei, slujitorii tăi au venit să cumpere hrană. Toţi suntem fiii aceluiaşi om. Fratele nostru cel mai tânăr este acasă în Canaan.<br/>– Sunteţi spioni! a insistat Iosif. – Imagine 13
14
– Pe viaţa lui Faraon că nu veţi pleca din Egipt decât dacă vine aici fratele vostru mai mic! Trimiteţi-l pe unul dintre voi să-l aducă pe fratele vostru, iar ceilalţi să rămână în temniţă, ca să se vadă dacă spuneţi adevărul. – Imagine 14
15
Astfel Iosif i-a pus pe toţi în temniţă pentru trei zile. – Imagine 15
16
A treia zi, Iosif le-a zis:<br/>– Eu mă tem de Dumnezeu. Faceţi aşa cum vă spun, şi veţi trăi. Unul dintre voi să rămână aici în temniţă, iar ceilalţi mergeţi, duceţi grâne familiilor voastre şi aduceţi-mi-l pe fratele vostru mai mic. Aşa vor fi verificate cuvintele voastre şi nu veţi muri.<br/>Fraţii au fost de acord. – Imagine 16
17
Şi i-au spus unul altuia:<br/>– Cu siguranţă plătim pedeapsa pentru ceea ce i-am făcut lui Iosif, pentru că i-am văzut durerea sufletului când ne ruga pentru viaţa lui, dar nu l-am ascultat. De aceea a venit peste noi necazul acesta.<br/>– Nu v-am spus eu să nu păcătuiţi împotriva băiatului? spuse Ruben. Dar nu m-aţi ascultat. Acum trebuie să dăm socoteală de sângele lui. – Imagine 17
18
Ei nu ştiau că Iosif îi înţelege, pentru că vorbea cu ei printr-un traducător. Iosif a plecat de lângă ei şi a început să plângă. – Imagine 18
19
Apoi s-a întors şi le-a vorbit din nou. L-a luat pe Simeon şi l-a legat în prezenţa lor. – Imagine 19
20
Simeon a fost dus în închisoare. – Imagine 20
21
Apoi a dat poruncă să li se umple sacii cu grâne, şi să li se dea provizii pentru drum. – Imagine 21
22
În secret a poruncit şi să se pună fiecăruia argintul înapoi în sac. Fraţii au pornit înapoi în Canaan. – Imagine 22
23
Când s-au oprit pentru noapte, au descoperit argintul la gura sacului. Atunci li s-au înmuiat inimile şi şi-au zis unul altuia tremurând:<br/>– Ce ne-a făcut Dumnezeu? – Imagine 23
24
Când au ajuns acasă, i-au spus lui Iacov tot ce li s-a întâmplat. Şi el s-a speriat când a văzut banii returnaţi.<br/>– Voi m-aţi lăsat fără copii, le-a zis. – Imagine 24
25
– Iosif nu mai este, Simeon nu mai este şi acum vreţi să-l luaţi şi pe Beniamin. – Imagine 25
26
– Toate acestea sunt împotriva mea! Beniamin nu va merge cu voi în Egipt, pentru că fratele său este mort şi doar el a mai rămas. Dacă i se va întâmpla vreo nenorocire, eu voi muri. – Imagine 26
27
Imagine 27