Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Iosif se reîntâlneşte cu Iacov

Iacov află că Iosif trăiește și călătorește să se întâlnească cu el.
Contribuit de FreeBibleimages
1
Când Faraon şi slujitorii săi au auzit că au venit fraţii lui Iosif, Faraon a zis lui Iosif:<br/>– Spune-le fraţilor tăi să se întoarcă în Canaan, să-l ia pe tatăl vostru şi familiile lor şi să se întoarcă în Egipt. Eu vă voi da cea mai bună regiune, şi veţi mânca ce este mai bun în ţară. – Imagine 1
2
S-au adunat tot feluri de lucruri bune pentru fraţi să se întoarcă în Canaan şi care cu care să-l aducă pe tatăl lor. – Imagine 2
3
Când fraţii au pornit, Iosif le-a mai spus:<br/>– Să nu vă certaţi pe drum!<br/>Astfel au plecat din Egipt, şi s-au întors la tatăl lor, Iacov, în Canaan. – Imagine 3
4
– Iosif trăieşte, i-au spus. El este conducătorul tării Egiptului. – Imagine 4
5
Iacov a fost uluit de această ştire – nu putea să o creadă. – Imagine 5
6
Fraţii i-au arătat tot ce îi trimisese Iosif. Când Iacov a văzut toate lucrurile trimise de Iosif şi carele trimise să-l ducă pe el în Egipt, s-a înviorat. – Imagine 6
7
A strigat cu bucurie:<br/>– Trebuie să fie adevărat! Fiul meu, Iosif, trăieşte! – Imagine 7
8
– Trebuie să mă duc să-l văd înainte de a muri. – Imagine 8
9
Toţi şi-au împachetat lucrurile pentru călătoria spre Egipt. Iacov a fost dus în unul dintre care. – Imagine 9
10
Au călătorit la Beer-Şeba, unde Iacov a adus jertfe lui Dumnezeu. În noaptea aceea Dumnezeu i-a vorbit într-o viziune:<br/>– Iacove! Iacove! i-a zis. – Imagine 10
11
– Iată-mă! a răspuns el.<br/>– Eu sunt Dumnezeul tatălui tău – Imagine 11
12
Apoi au pornit spre Egipt. Numărul urmaşilor lui Iacov, fără a socoti soţiile fiilor săi, erau în total şaizeci şi şase de persoane. Când se apropiau de destinaţie, Iacov l-a trimis pe Iuda să se întâlnească cu Iosif şi să afle drumul spre Goşen. – Imagine 12
13
Iosif şi-a pregătit carul şi s-a dus la Goşen să-l întâmpine pe tatăl său, Iacov. – Imagine 13
14
Iosif s-a întâlnit cu mulţimea carelor care i-a adus familia în Egipt. – Imagine 14
15
Iacov nu putea să creadă ochilor. Fiul său, pe care l-a crezut mort, era în viaţă. – Imagine 15
16
Cei doi s-au îmbrăţişat şi au plâns. – Imagine 16
17
S-au ţinut aşa multă vreme. Apoi Iacov i-a zis lui Iosif:<br/>– Acum pot să mor, căci am văzut că încă trăieşti. – Imagine 17
18
Astfel Iacov, cei doisprezece fii ai săi şi familiile lor s-au stabilit în regiunea numită Goşen în Egipt. Acolo au primit proprietăţi, iar populaţia lor a crescut rapid. Iacov a trăit şaptesprezece ani după ce ajunsese în Egipt, astfel a ajuns să aibă 147 de ani. – Imagine 18
19
Imagine 19