Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

IOSIF, VISĂTORUL

Iosif primește o haină ornamentală de la Iacov, și își povestește visele.
Contribuit de FreeBibleimages
1
Iacov şi cei 12 fii ai săi. <br/>De la Lea: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar şi Zabulon. <br/>De la Rahela (care a murit născând): Iosif şi Beniamin. <br/>De la sclava Rahelei, Bilha: Dan şi Neftali. <br/>De la sclava Leei, Zilpa: Gad şi Aşer. – Imagine 1
2
Versetul 2 <br/>Iosif (având 17 ani) are grijă de turma tatălui său cu Gad şi Aşer, fiii Zilpei, şi Dan şi Neftali, fiii Bilhei. – Imagine 2
3
El raportează toate vorbele rele ale fraţilor la Iacov. – Imagine 3
4
Fiii află că Iosif le pâreşte la tatăl lor, Iacov. – Imagine 4
5
Versetul 3 <br/>Iacov a iubit-o pe Rahela mai mult decât pe celelalte mame ale fiilor săi.  Şi l-a iubit pe Iosif, fiul mai mare al Rahelei, mai mult ca pe ceilalţi fii ai săi. Îl distinge pe el, dăruindu-i o haină ornamentală. – Imagine 5
6
Versetul 4 <br/>Fraţii mai mari ale lui Iosif sunt geloşi.  Ura lor este atât de mare încât vorbesc neprietenos cu el. – Imagine 6
7
Iacov fusese un om bogat cu turme mari de oi şi boi. Fraţilor le era teamă, că tatăl lor va face pe Iosif moştenitorul său, şi el va stăpâni peste ei. – Imagine 7
8
Versetul 5  <br/>Într-o noapte Iosif doarme, şi are un vis foarte ciudat. – Imagine 8
9
Visează că el şi fraţii lui legau snopi. Deodată snopul lui se ridică drept, iar snopii fraţilor îl înconjoară, şi apleacă în faţa acestuia. – Imagine 9
10
Ziua următoare Iosif îşi povesteşte visul fraţilor. – Imagine 10
11
Iosif detaliază cum s-au aplecat snopii lor în faţa snopului său. Ei se enervează. <br/>– Ai de gând să domneşti peste noi? Crezi că chiar ne vei stăpâni?<br/>Şi l-au urât şi mai mult. – Imagine 11
12
Iosif are un alt vis. – Imagine 12
13
Versetul 9 <br/>Visează despre soarele, luna şi unsprezece stele, aplecând în faţa lui. – Imagine 13
14
El povesteşte celor unsprezece fraţi ai săi, cum s-au aplecat soarele, luna şi cele unsprezece stele în faţa lui în vis. – Imagine 14
15
Fraţii interpretează cele unsprezece stele reprezentând pe ei, aplecându-se în faţa lui Iosif şi ura lor se adânceşte. – Imagine 15
16
Versetul 10 <br/>Iosif se duce, şi îi povesteşte lui Iacov de visul lui. – Imagine 16
17
Iacov îl ceartă.<br/>– Ce fel de vis ai avut? Crezi că mama ta, eu şi fraţii tăi chiar ne vom arunca cu faţa la pământ înaintea ta? – Imagine 17
18
Versetul 11 <br/>Iacov s-a gândit des la acest vis, şi a reflectat la ceea ce ar fi putut însemna acesta. – Imagine 18
19
Imagine 19