Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Iosif interpretează visele lui Faraon

Iosif explică visele lui Faraon, și este numit cel de-al doilea conducător al Egiptului.
Contribuit de FreeBibleimages
1
Când Iosif interpretaseră visul paharnicului Faraonului, l-a rugat să vorbească despre el înaintea lui Faraon. Totuşi, când acesta s-a întors în palat, a uitat de Iosif. Au trecut doi ani, şi Iosif a rămas în temniţă. – Imagine 1
2
Într-o noapte Faraonul a avut un vis. – Imagine 2
3
Stătea pe malul Nilului şi din apă au ieşit şapte vaci grase, care păşteau între trestii. – Imagine 3
4
După ele au ieşit din Nil alte şapte vaci urâte şi sfrijite, care s-au aşezat lângă celelalte vaci, pe malul Nilului. – Imagine 4
5
În visul Faraonului vacile sfrijite le-au mâncat pe cele şapte vaci grase. – Imagine 5
6
Faraon s-a trezit din somn, apoi a adormit din nou şi a avut un alt vis. – Imagine 6
7
Şapte spice de grâne, grase şi bune, creşteau pe acelaşi pai. – Imagine 7
8
După ele au răsărit şapte spice slabe şi arse de vântul de răsărit. – Imagine 8
9
Spicele slabe le-au înghiţit pe cele şapte spice grase şi pline. – Imagine 9
10
În dimineaţa următoare Faraon era atât de tulburat, încât a trimis să-i cheme pe toţi magicienii şi pe toţi înţelepţii Egiptului, cărora le-a istorisit visele, dar nimeni n-a putut să i le interpreteze. – Imagine 10
11
Atunci paharnicul şi-a adus aminte de Iosif. I-a zis lui Faraon: „Când am fost în închisoare, un tânăr evreu mi-a interpretat visul, şi s-a întâmplat exact aşa cum a spus el.” – Imagine 11
12
Faraon a trimis după Iosif, iar el a fost scos repede din temniţă. După ce s-a ras şi şi-a schimbat hainele, s-a prezentat înaintea lui Faraon. – Imagine 12
13
Acesta i-a zis:<br/>– Am avut un vis, dar nu este nimeni care să-l poată interpreta. Am auzit că tu poţi interpreta visuri. – Imagine 13
14
– Nu eu, ci Dumnezeu, i-a răspuns Iosif. – Imagine 14
15
Faraon i-a zis lui Iosif:<br/>– Am visat că stăteam pe malul Nilului când din Nil au ieşit şapte vaci grase, care păşteau între trestii. – Imagine 15
16
– După ele au ieşit alte şapte vaci foarte sfrijite. Niciodată n-am văzut vaci atât de urâte în viaţa mea. Acestea le-au mâncat pe cele şapte vaci grase, dar au rămas la fel de sfrijite ca şi înainte. – Imagine 16
17
– Apoi, într-un alt vis am văzut şapte spice de grâne, pline şi bune, creşteau pe acelaşi pai. – Imagine 17
18
– După ele au răsărit şapte spice uscate, slabe. Spicele slabe le-au înghiţit pe cele şapte spice bune. Le-am spus magicienilor aceste vise, dar nici unul nu mi le-a putut explica. – Imagine 18
19
– Cele două vise reprezintă acelaşi lucru, zise Iosif – Imagine 19
20
– Cele şapte vaci slabe şi cele şapte spice goale reprezintă şapte ani de foamete, care va pustii ţara. Visul i-a fost arătat lui Faraon în două feluri, pentru că acest lucru este hotărât de Dumnezeu, iar Dumnezeu îl va împlini în curând. – Imagine 20
21
Trebuie să alegi acum un om priceput şi înţelept ca şi conducător peste ţara Egiptului. În timpul celor şapte ani din belşug, acesta ar trebui să ia o cincime din rodul ţării şi să strângă toată hrana din aceşti ani să pună grânele pentru hrana celor din cetăţi sub stăpânirea lui Faraon şi să le păzească. Hrana aceea va fi o rezervă pentru ţară în cei şapte ani de foamete, astfel încât ţara să nu piară în timpul foametei. – Imagine 21
22
Lui Faraon şi tuturor slujitorilor săi li s-a părut potrivit planul. Astfel el le-a zis slujitorilor săi:<br/>– Nu vom putea găsi pe cineva mai înţelept ca Iosif, în care să fie Duhul lui Dumnezeu. – Imagine 22
23
Faraon şi-a scos inelul cu sigiliu din deget şi l-a pus pe degetul lui Iosif. Astfel Iosif a primit autoritatea celui de-al doilea om din Egipt. L-au îmbrăcat în haine de in subţire, a primit un lanţ de aur pe gât şi un car împărătesc. – Imagine 23
24
Faraon i-a pus lui Iosif numele Ţafnat-Paneah şi i-a dat-o de soţie pe Asnat, fiica lui Poti-Fera. Iosif avea treizeci de ani când a intrat în slujba monarhului Egiptului. – Imagine 24
25
Imagine 25