Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Parabola celor doi fii

O pildă a lui Isus despre doi fii și tatăl lor milostiv.
Contribuit de FreeBibleimages
1
Luca 15:11<br/>Tatăl şi cei doi fii ai lui lucrează pe câmp. – Imagine 1
2
Fiul mai tânăr este nefericit, şi plănuieşte să plece de acasă. – Imagine 2
3
Luca 15:12<br/>Îşi cere partea din averea familiei. – Imagine 3
4
Tatăl trist îi dă fiului cel tânăr partea sa din moştenire. – Imagine 4
5
Luca 15:13<br/>Fiul pleacă de acasă. – Imagine 5
6
Tatăl se uită de pe acoperiş, şi e trist văzându-şi fiul în timp ce acesta pleacă. – Imagine 6
7
Fiul îşi ia drumul spre o ţară îndepărtată. – Imagine 7
8
Intră într-un oraş. – Imagine 8
9
În curând atrage nişte prieteni, care sunt dornici să îl ajute în cheltuirea banilor. – Imagine 9
10
Fiul îşi cheltuieşte banii pe o viaţă sălbatică... – Imagine 10
11
... şi un stil de viaţă plin de chefuri. – Imagine 11
12
Luca 15:14<br/>Acel teritoriu este lovit de foamete, iar banii lui se termină. – Imagine 12
13
Noii săi prieteni îl părăsesc. – Imagine 13
14
Părăseşte şi el oraşul pentru a-şi căuta de muncă. – Imagine 14
15
Luca 15:15<br/>Singurul loc de muncă, pe care îl găseşte este păzitul porcilor. – Imagine 15
16
Acest lucru este unul dintre cele mai necurate locuri de muncă care un băiat evreu îşi poate imagina. – Imagine 16
17
Îi este atât de foame încât îşi doreşte să poată gusta din roşcovele mâncate de porci. – Imagine 17
18
Luca 15:19<br/> Se gândeşte la mâncarea servitorilor din casa tatălui său – Imagine 18
19
Luca 15:19<br/>Îşi ia drumul înapoi spre casă pentru a-şi ruga tatăl să îl accepte ca şi unul dintre servitori. – Imagine 19
20
Luca 15:20<br/>Tatăl îl vede venind şi este plin de iubire pentru fiul său neascultător. – Imagine 20
21
Fuge pentru a-şi primi fiul... – Imagine 21
22
... şi îl îmbrăţişează, apoi îl sărută. – Imagine 22
23
Luca 15:21<br/>Fiul mărturiseşte că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva tatălui său. Nu mai este vrednic să fie chemat fiul lui. – Imagine 23
24
Luca 15:22<br/>Tatăl îi spune servitorilor să-i aducă fiului cea mai bună haină, sandale şi un inel pe deget. – Imagine 24
25
Luca 15:23<br/>Viţelul îngrăşat este tăiat, şi începe ospăţul. – Imagine 25
26
Luca 15:25<br/>Între timp fiul mai mare se întoarce de pe câmp, şi îl întreabă pe unul dintre servitori despre muzica şi dansul dinănuntru. După ce aude că s-a întors fratele său mai tânăr, se enervează. – Imagine 26
27
Tatăl iese să îl roage să participe la veselie. Fiul se plânge de cât de nedrept este faptul că el munceşte greu fără veselii, iar fratele său, care şi-a risipit banii, este tratat cu un astfel de ospăţ. – Imagine 27
28
Luca 15:32<br/>Tatăl îi explică, că tot ce are el este şi al fiului cel mare, dar trebuie să se veselească pentru a sărbători găsirea fiului pierdut. – Imagine 28
29
Tatăl iertător sărbătoreşte faptul că fiul său pierdut s-a găsit, şi îl lasă pe fiul mai mare să decidă felul în care el va reacţiona – Imagine 29
30
Imagine 30