Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Întâmplare de Crăciun: Magii i se Închină lui Isus

Întâmplarea primului Crăciun: Magii I se închină lui Isus.
Contribuit de LUMO project
1
Nişte oameni înţelepţi (magi) din est au văzut o stea nouă şi foarte strălucitoare pe cer. Pentru ei acest lucru a fost semnul naşterii unui rege. Ei au pornit în direcţia stelei pentru a-I aduce daruri. – Imagine 1
2
Au călătorit în timpul nopţii, urmărind steaua, şi s-au odihnit în timpul zilei. – Imagine 2
3
A fost o călătorie lungă, care a durat săptămâni. – Imagine 3
4
Când steaua le-a călăuzit în ţara Izraelului, s-au dus în Ierusalim, unde regele a fost Irod cel Mare. – Imagine 4
5
Magii, care fuseseră nişte oameni importanţi în luarea deciziilor în ţara lor, s-au dus la palatul lui Irod. – Imagine 5
6
– Unde este Cel ce s-a născut Rege al iudeilor? – au întrebat magii. – I-am văzut steaua răsărind, şi am venit să ne închinăm Lui. – Imagine 6
7
Irod s-a tulburat să audă despre un rege nou-născut. <i>(Notă istorică: Irod fusese învins în bătălii de naţiuniea Parţiei din est, şi nu i-a vrut să suporte un rege nou.)</i> – Imagine 7
8
Irod l-a chemat pe preotul cel mai de seamă şi pe cărturari, şi le-a întrebat, unde trebuie să se nască Mesia.<br/>Au scos sulurile străvechi ale profeţilor. – Imagine 8
9
– În Betleemul din Iudeea, – au răspuns. – Profetul Mica a scris: „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai neînsemnat dintre domnitorii lui Iuda – Imagine 9
10
Irod le-a chemat pe magi în secret, pentru a afla timpul exact în care a apărut steaua. Apoi le-a trimis la Betleem:<br/>– Duceţi-vă, şi găsiţi-l pe copil, – le-a poruncit. – Imediat ce-L găsiţi, daţi-mi de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui. – Imagine 10
11
Magii au urmărit steaua spre Betleem. – Imagine 11
12
Steaua s-a oprit peste locul unde stătea Iosif şi Maria. – Imagine 12
13
Când au ajuns în casă, au văzut-o pe Maria şi copilul Isus, s-au aplecat, şi I s-au închinat. – Imagine 13
14
Şi-au deschis vestieriile, şi I-au dat daruri de aur,... – Imagine 14
15
...tămâie,... – Imagine 15
16
...şi smirnă. – Imagine 16
17
Dumnezeu i-a avertizat într-un vis să nu se întoarcă pentru a-i raporta lui Irod, pentru că regele gelos plănuia să-L omoare pe Isus. – Imagine 17
18
Astfel ei s-au întors pe o rută diferită, care nu trecea peste Ierusalim. – Imagine 18
19
Apoi un înger al Domnului l-a avertizat şi pe Iosif într-un vis:<br/>– Scoală-te, ia copilul şi mama lui în Egipt, şi rămâi acolo până îţi voi spune eu să te întorci. Irod plănuieşte să-L omoare pe copilul Isus. – Imagine 19
20
Iosif s-a sculat imediat, şi au pornit spre Egipt, spre siguranţă. <i>(Cu mulţi ani în urmă Dumnezeu i-a spus profetului Osea, că fiul Lui va fi în Egipt, şi va fi chemat înapoi din ţara aceea.)</i> – Imagine 20
21
Imagine 21