Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Bătălia regelui Abia împotriva lui Ieroboam

Regele Abia intră în bătălie împotriva lui Ieroboam cu o armată mică, dar are încredere în Dumnezeu în ceea ce privește victoria.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Când Roboam a devenit rege, Ieroboam s-a răsculat împotriva sa. În urma acestei răscoli, poporul s-a separat în două ţări. În nord erau zece triburi, care au alcătuit Israelul, condus de Ieroboam, iar în sud trăiau două triburi, care au alcătuit Iuda, condus de Roboam. – Imagine 1
2
Cu 18 ani după ce poporul s-a rupt în două ţări, regele Roboam a murit, şi fiul său, Abia a fost încoronat ca rege. El a domnit peste Ierusalim, unde era Templul Domnului şi unde au slujit preoţii Dommnului. – Imagine 2
3
Ieroboam domnea peste regiunea din nord, şi pentru că a vrut să împiedice oamenii din Israel să se întoarcă în Iuda pentru a lua parte la slujbele templului, a construit alte locuri de slujbe. Unul era în Betel, iar celălalt în Dan. – Imagine 3
4
Ieroboam a ridicat nişte viţei de aur, ca idoli în Betel şi Dan pentru popor, deşi Dumnezeu a interzis închinarea în faţa idolilor. A lăsat pe alţii să conducă aceste slujbe, nu numai pe preoţii din tribul Levi. – Imagine 4
5
Când Ieroboam a aflat că Abia a devenit rege, şi-a adunat o armată de 800.000 de bărbaţi viteji. – Imagine 5
6
Abia a putut să adune numai jumătate din acest număr – 400.000 de luptători. – Imagine 6
7
Abia şi-a condus armata spre nord pentru a-şi proteja frontiera. – Imagine 7
8
A urcat cu oamenii săi pe Muntele Ţemarayim, care se ridica peste armata mare şi puternică a regelui Ieroboam. – Imagine 8
9
Deşi Abia nu avuse încredere în Dumnezeu mai înainte, când s-a confruntat cu bătălie, s-a întors la Dumnezeu pentru ajutor. A vorbit curajos, adresându-se regelui Ieroboam şi armatei lui puternice:<br/>- Ascultaţi-mă, Ieroboam şi tot Israelul, a strigat. – Imagine 9
10
- Nu ştiţi că Dumnezeu a promis regatul lui Israel urmaşilor regelui David? Iar Ieroboam, care nu este urmaşul lui David, şi nişte nelegiuiţi s-au răzvrătit împotriva lor şi au început să domnească. Aveţi o armată puternică, şi vă aveţi alături viţeii din aur făcuţi de Ieroboam ca şi dumnezeii voştri. – Imagine 10
11
- Ieroboam a alungat preoţii lui Dumnezeu din tribul lui Levi, şi a uns nişte preoţi ai săi. Oricine oferă un viţel şi şapte berbeci, poate deveni preot la voi, nu? – Imagine 11
12
- În ceea ce priveşte poporul lui Iuda, Domnul este Dumnezeul nostru, şi noi nu ne-am întors spatele la El. În fiecare dimineaţă şi seară preoţii lui Dumnezeu aduc sacrificii şi tămâie mirositoare în faţa Lui. Şi aprind sfeşnicul de aur cu candelele lui. – Imagine 12
13
- Noi Îl slujim pe Dumnezeu aşa cum doreşte El, dar voi nu. Dumnezeu este cu noi. El este conducătorul nostru. Preoţii vor suna trâmbiţele de bătălie împotriva voastră. Popor al lui Israel, dacă vă războiţi cu Domnul Dumnezeu, nu veţi birui! – Imagine 13
14
Ieroboam a fost viclean, şi a trimis nişte trupe în spatele armatei lui Iuda, pentru a-i ataca din spate. Regele Abia şi soldaţii săi au fost şi mai puţini, şi în capcană. Erau să fie atacaţi şi din faţă, şi din spate. – Imagine 14
15
Armata lui Iuda a răspuns la această situaţie printr-un strigăt la Domnul pentru ajutor. – Imagine 15
16
Preoţii au sunat trâmbiţele, şi soldaţii au scos un strigăt de război. – Imagine 16
17
La acest sunet de război Dumnezeu i-a ajutat pe cei din Iuda să biruiască peste armata lui Israel. Ieroboam şi armata lui au fugit, au căzut 500.000 de soldaţi din Israel în urma bătăliei. – Imagine 17
18
Poporul din Iuda a ieşit victorios din bătălie, pentru că s-au încrezut în Domnul, Dumnezeul lor. – Imagine 18
19
Abia şi armata lui l-au urmat pe Ieroboam şi au cucerit oraşele Betel, Ieşana, Efron şi satele dimprejurul lor. Aceştia au rămas sub controlul lui Abia tot restul domniei sale. – Imagine 19
20
Abia a devenit un rege puternic şi a domnit timp de trei ani, după ce a murit, şi fiul său, Asa a devenit rege. – Imagine 20
21
Imagine 21