Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Avram (Avraam) se mută în Canaan

Avraam este chemat de Dumnezeu să se mute în țara Canaan.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Geneza 12:1-3 Avram şi soţia sa, Sarai, locuiau în oraşul Ur în Caldeea (Irakul din zilele de azi). Dumnezeu zisese lui să părăsească oraşul, şi să plece pe o călătorie lungă pentru a se stabili în ţara Canaan. – Imagine 1
2
Dumnezeu îi promise lui Avram că îl va binecuvânta şi îl va face tatăl unei naţiuni mari. Cei ce vor binecuvânta urmaşii lui vor fi binecuvântaţi, iar cei ce îi vor blestema vor fi blestemaţi. – Imagine 2
3
Geneza 11:27-32 Avram l-a ascultat pe Domnul şi a pornit cu soţia, Sarai, tatăl, Terah şi nepotul, Lot. – Imagine 3
4
Când au ajuns în Haran, s-au oprit să se aşeze. În acest timp tatăl lui Avram, Terah, a murit. – Imagine 4
5
Geneza 12:4,9 Atunci Avram a avut 75 de ani. Dumnezeu i-a zis să îşi continue drumul spre ţara Canaan. – Imagine 5
6
Avram L-a ascultat şi au călătorit spre sud în ţara Canaaniţilor. – Imagine 6
7
Au ajuns la un stejar la Sihem, şi s-au aşezat acolo. – Imagine 7
8
Dumnezeu i-a spus lui Avram: – Voi da această ţară seminţei tale. – Imagine 8
9
Avram a construit un altar Domnului la Sihem, şi l-a lăudat. – Imagine 9
10
Apoi Avram şi cei ce erau cu el s-au mutat spre sud la Betel. – Imagine 10
11
Când au ajuns, el a construit un altar Domnului în cinstea numelui Lui. – Imagine 11
12
Geneza 12:10-20 Era însă foamete în acea ţară – Imagine 12
13
Avram şi familia sa au hotărât să se mute la sud, peste deşert, în Egipt pentru a găsi de mâncare. – Imagine 13
14
În timp ce intrau în Egipt Avram deveniseră îngrijorat. Sarai, soţia sa fusese foarte frumoasă. El se temea că Faraonul ar putea să îl ucidă pentru a se putea căsători cu Sarai. Astfel, îi spuse lui Sarai să se prefacă că ea nu este soţia, ci sora lui. – Imagine 14
15
Funcţionarii Faraonului îi povestiseră ce frumoasă este „sora” lui Avram, şi au dus-o în palat. El i-a dat lui Avram boi, măgari, sclavi şi daruri. – Imagine 15
16
Dumnezeu însă l-a lovit pe Faraon şi casa lui cu maladii serioase. Când Faraonul a aflat că Sarai fuseseră deja căsătorită, l-a chemat pe Avram. – De ce nu mi-ai spus că ea este soţia ta? – a strigat. – Ia-o şi pleacă! – Imagine 16
17
Faraonul le-a poruncit funcţionarilor să le conducă pe Avram, Sarai şi toţi ce erau cu el afară din Egipt împreună cu tot ce aveau. – Imagine 17
18
Au pornit înapoi pe calea spre Canaan cu animalele, sclavii şi darurile primite de la Faraon. – Imagine 18
19
Au ajuns înapoi la Betel, şi s-au aşezat să trăiască acolo. Avram sa rugat la Dumnezeu, chemând Numele Lui. – Imagine 19
20
Acum Avram s-a putut aşeza în ţara Canaan – ţara pe care Dumnezeu îi promisese lui şi urmaşilor săi. El însă şi soţia sa nu aveau copii, şi amândoi au început să se îmbătrânească. – Imagine 20
21
Imagine 21