Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Avraam şi Isaac

Nașterea miraculoasă a lui Isac, fiul lui Abraam și Sara, și felul în care Dumnezeu a testat credința lui Avraam.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Dumnezeu îi promisese lui Avraam şi soţiei sale, Sara că vor avea un fiu, iar urmaşii lor vor deveni o naţiune mare şi numeroasă ca stelele. Problema era că acum amândoi erau prea bătrâni pentru a mai avea copii. (Geneza 12:1-3, 15:14, 17:15-22, 18:9-15) – Imagine 1
2
Avraam devenise atât de disperat să aibă un urmaş încât a conceput un copil cu Agar, sclava lui Sara. Dumnezeu a promis că urmaşii lui Ismael vor deveni şi ei o naţiune mare. Când Dumnezeu a spus lui Avraam că va avea un fiu cu Sara, Avraam a râs, deoarece era atât de vârstnic. (Geneza 16, 17:15-22) – Imagine 2
3
Când Sara a auzit cei trei vizitatori trimişi de Dumnezeu spunând că peste un an ea va avea fiul promis de Dumnezeu, şi ea a râs necredincios. Deja era imposibil pentru ei să mai aibă copii. (Geneza 18:9-15) – Imagine 3
4
Domnul însă era bun cu Sara, şi şi-a ţinut promisiunea. Anul următor Sara a născut un fiu de la Avraam întrun mod miraculos. – Imagine 4
5
Avraam, cine avea acum o sută de ani, l-a numit pe fiul lui nounăscut Isaac. Isaac înseamnă „el râde”. Avraam şi-a privit cu drag fiul crescând din bebeluş într-un tânăr. – Imagine 5
6
Atunci Dumnezeu a hotărât să îl testeze pe Avraam. – Ia-ţi fiul, Isaac, pe care-l iubeşti în ţara Moria şi sacrifică-l pe muntele pe care ţi-o arăt. Avraam ştia că Dumnezeu nu vrea ca el să-şi omoare fiul, ştia însă că trebuie să aibă încredere în Dumnezeu şi să-l asculte pe El. Ce ar trebui să facă? – Imagine 6
7
Ziua următoare a tăiat lemne pentru ardereade-tot, a pus şaua pe măgar şi a pornit spre Moria împreună cu două slugi şi Isaac. – Imagine 7
8
După o călătorie de trei zile, Avraam a zărit muntele de departe. Le-a rugat pe cei doi slugi să aştepte până când el şi Isaac se duc sus pe munte să se închine la Dumnezeu. – Imagine 8
9
Avraam a luat lemnele pentru arderea-de-tot, şi le-a pus pe spatele lui Isaac să le ducă, în timp ce el a dus focul şi cuţitul. – Imagine 9
10
Pe drum Isaac l-a întrebat: – Tată, iată focul şi lemnele, dar unde este mielul pentru ardereade-tot? Avraam a răspuns: – Dumnezeu Însuşi va purta de grijă de mielul pentru arderea-de-tot. Cei doi şi-au continuat drumul spre vârful muntelui. – Imagine 10
11
Pe vârf Avraam a construit un altar, apoi a aranjat lemnele pe acesta. – Imagine 11
12
După aceea l-a legat pe Isaac, şi l-a aşezat pe lemne. A întins mâna, şi a luat cuţitul... – Avraame! Avraame! – un înger al Domnului a pus capăt testului. – Nu pune mâna pe băiat. Ştiu că te temi de Dumnezeu, întrucât L-ai pus înaintea fiului tău. – Imagine 12
13
Avraam a ridicat ochii, şi a zărit un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş. A luat berbecul, şi l-a oferit în locul lui Isaac ca arderede-tot. Apoi a numit locul „Domnul va purta de grijă”. – Imagine 13
14
Atunci îngerul a vorbit din nou: – Pentru că nu ai cruţat pe singurul tău fiu, Dumnezeu te va binecuvânta, şi îţi va înmulţi descendenţii ca stelele şi ca nisipul de la ţărmul mării, Prin sămânţa ta vor fi binecuvântate toate naţiunile pământului, pentru că m-ai ascultat. – Imagine 14
15
Apoi Avraam şi Isaac sau întors la slugile, care le aşteptaseră, şi au pornit spre sud la Beer- Şeba, unde locuiau. – Imagine 15
16
Imagine 16