Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Adam şi Eva păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu

Adam și Eva sunt neascultători față de Dumnezeu, și înfruntă consecvențele păcatului.
Contribuit de Sweet Publishing
1
În mijlocul grădinii Eden erau doi pomi speciali. Unul era pomul vieţii, iar celălalt, pomul cunoaşterii binelui şi răului. Dumnezeu i-a dat voie lui Adam să mănânce din orice pom din grădină cu excepţia pomului cunoaşterii binelui şi răului. Dacă mănâncă de pe acesta, va muri. – Imagine 1
2
Şarpele (Satana) era mai şiret decât toate vieţuitoarele de pe pământ. Acesta i-a zis femeii:<br/>– Chiar v-a zis Dumnezeu că nu aveţi voie să mâncaţi de pe nici un copac din grădină? – Imagine 2
3
Femeia a răspuns:<br/>– Putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină, dar Dumnezeu a zis să nu mâncăm din rodul pomului cunoaşterii binelui şi răului, nici să nu-l atingem, pentru că vom muri. – Imagine 3
4
– Nu veţi muri, i-a spus şarpele. Dar Dumnezeu ştie că atunci când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul. – Imagine 4
5
Femeia a văzut că rodul pomului era bun de mâncat. A şi dorit înţelepciune şi cunoaşterea binelui şi răului, astfel a luat din rodul lui şi a mâncat. I-a dat şi lui Adam, care era cu ea, şi a mâncat şi el. – Imagine 5
6
Atunci şi-au dat seama că sunt goi. Astfel au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut învelitori cu ele. – Imagine 6
7
Apoi cei doi au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin grădină în adierea amurgului. S-au ascuns de Dumnezeu printre pomii din grădină. Dumnezeu l-a chemat pe Adam:<br/>– Unde eşti? – Imagine 7
8
Adam a răspuns:<br/>– Am auzit glasul Tău în grădină, dar mi-a fost teamă pentru că eram gol – Imagine 8
9
Atunci Dumnezeu i-a zis femeii:<br/>– Ce ai făcut?<br/>– Şarpele m-a înşelat şi am mâncat, a răspuns femeia.<br/>Dumnezeu i-a zis şarpelui:<br/>– Pentru că ai făcut aceasta, blestemat eşti între toate animalele. Pe pântece te vei târî, şi vei mânca ţărână toată viaţa. Va fi duşmănie între tine şi femeia şi sămânţa ei. El îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. – Imagine 9
10
Femeii i-a zis:<br/>– Îţi voi mări durerile naşterii, în durere vei naşte copii. Vei dori să îţi controlezi soţul, dar el va stăpâni peste tine. – Imagine 10
11
Lui Adam i-a zis:<br/>- Pentru că ai ascultat de soţia ta şi nu de mine, blestemat este pământul din cauza ta. Cu trudă îţi vei lua hrana din el toată viaţa. Spini şi mărăcini îţi va da, iar tu vei mânca din plantele câmpului. Cu sudoarea frunţii tale îţi vei mânca pâinea, până când te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat, căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce. – Imagine 11
12
Adam a numit-o Eva pe soţia sa, pentru că ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut haine de piele pentru Adam şi pentru soţia sa. Dumnezeu a zis:<br/>- Omul a ajuns ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul. Ce se întâmplă dacă îşi întinde mâna să ia şi din pomul vieţii ca să mănânce şi va trăi veşnic?<br/>De aceea Dumnezeu l-a alungat pe om afară din grădina Eden, ca să muncească pământul. A pus nişte heruvimi ca să păzească drumul înapoi în grădină. Şi a pus şi o sabie învăpăiată care se rotea pentru a păzi drumul spre pomul vieţii. – Imagine 12
13
Imagine 13