Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Andrei, Petru, Filip şi Natanael se întâlnesc cu Isus

Andrei îl introduce pe Petru lui Isus. Filip și Natanael se întâlnesc cu Isus.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Ioan Botezătorul era lângă râul Iordan în Betania. După ce L-a botezat pe Isus, a spus oamenilor că văzuse Duhul Sfânt coborând din cer şi rămânând pe Isus în forma unui porumbel.<br/>– Am văzut că acest lucru s-a întâmplat cu Isus, spuse Ioan, şi mărturisesc că El este Fiul lui Dumnezeu. – Imagine 1
2
În ziua următoare, în timp ce Ioan stătea cu doi dintre ucenicii lui, Isus a trecut lângă ei. Ioan s-a uitat la El, şi a zis:<br/>– Iată Mielul lui Dumnezeu! – Imagine 2
3
Cei doi ucenici L-au urmărit pe Isus. El s-a întors, i-a văzut că Îl urmăresc, şi i-a întrebat:<br/>– Ce vreţi?<br/>– Învăţătorule, unde stai?<br/>– Veniţi şi veţi vedea! – Imagine 3
4
Astfel s-au dus după Isus, cine i-a dus la locul unde stătea, şi au stat de vorbă de la ora patru după masa până seara. Unul dintre ei era Andrei, fratele lui Simon (mai târziu numit Petru). – Imagine 4
5
Apoi Andrei s-a dus să-şi găsească fratele, Simon, şi i-a zis:<br/>– L-am găsit pe Mesia!<br/>Şi l-a dus pe Simon să-L cunoască pe Isus. – Imagine 5
6
Isus s-a uitat la Simon, şi a zis:<br/>– Tu eşti Simon, dar vei fi numit Petru, adică piatră! – Imagine 6
7
În următoarea zi, Isus a călătorit din Betania în Betsaida, lângă Lacul Galilea, în cetatea lui Andrei şi Petru. – Imagine 7
8
În Betsaida Isus a găsit un om numit Filip, şi i-a zis:<br/>– Urmează-mă! – Imagine 8
9
Filip s-a dus la un prieten numit Natanael. El stătea în umbra unui smochin. <br/>– L-am găsit pe Mesia! a strigat Filip. Pe Cel despre care au scris Moise şi profeţii! Numele lui este Isus din Nazaret! – Imagine 9
10
– Nazaret? a strigat Natanael. Poate ieşi ceva bun din Nazaret?<br/>– Vino şi vezi? răspunse Filip. – Imagine 10
11
În timp ce se apropiau de Isus, El a zis:<br/>– Iată un israelit în care nu este viclenie. – Imagine 11
12
– De unde mă cunoşti? întreba Natanael.<br/>Isus i-a răspuns:<br/>– Te-am văzut sub smochin unde te-a găsit Filip. – Imagine 12
13
Natanael a răspuns:<br/>– Doamne, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel!<br/>– Vei vedea lucruri mai mari decât acestea! răspunse Isus. Vei vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu înălţându-se şi coborându-se peste Fiul Omului! – Imagine 13
14
Imagine 14