Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Regele Asa are încredere în Dumnezeu pentru victorie şi pace

Regele Asa cere ajutorul lui Dumnezeu în atacul cușiților.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Când Abia, regele din Iuda, a murit, în domnie l-a urmat Asa, fiul său. – Imagine 1
2
Asa a vrut să facă ceea ce era drept înaintea lui Dumnezeu şi a poruncit să se zdrobească înălţimile făcute pentru idoli. – Imagine 2
3
A îndepărtat altarele străine, idolii şi stâlpii înălţaţi pentru zeii străini. A încurajat poporul din Iuda să îndeplinească legile şi porunca lui Dumnezeu. – Imagine 3
4
Poporul trăia în pace, iar Asa a folosit acest timp să zidească cetăţi fortificate cu ziduri, turnuri şi porţi cu zăvoare pentru a întări apărarea.<br/>- Ţara este a noastră, a declarat regele, pentru că L-am căutat pe Domnul, Dumnezeul nostru. – Imagine 4
5
Asa avea o oştire alcătuită din 300.000 de bărbaţi. Bărbaţii din Beniamin purtau scutul şi trăgeau cu arcul, şi au putut să tragă arcul cu ambele mâini. Oamenii din tribul lui Iuda purtau scut şi suliţă şi erau războinici viteji. – Imagine 5
6
Regele Zerah din Cuş (Etiopia din zilele noastre), a ieşit la război împotriva Iudei cu o oştire uriaşă. – Imagine 6
7
Au avut un milion de luptători şi 300 de care. – Imagine 7
8
Regele Zerah şi soldaţii lui s-au apropiat de Iuda din sud. Asa şi-a chemat oştirea şi s-au pregătit de luptă în valea Ţefata, lângă Mareşa. – Imagine 8
9
Asa L-a chemat pe Domnul în ajutor, spunând: „Numai Domnul poate să-l ajute pe cel lipsit de putere să răzbească împotriva celui puternic.“ – Imagine 9
10
Armata cea uriaşă a cuşiţilor s-a apropiat de regele Asa şi oamenii săi. Asa a strigat: „Doamne, avem încredere în Tine!“ – Imagine 10
11
„În Numele Tău am venit aici, împotriva acestei mulţimi. Tu eşti Dumnezeul nostru! Nu lăsa un om să iasă biruitor împotriva Ta!“ – Imagine 11
12
A început bătălia. Soldaţii regelui Asa cu scutul, arcul şi suliţa împotriva carelor şi soldaţilor din Cuş. – Imagine 12
13
Domnul l-a ajutat pe regele Asa şi armata Iudei să îi stăpânească pe inamici. Armata din Cuş a luat-o la fugă. – Imagine 13
14
Regele Asa şi soldaţii săi i-au urmărit până la Gherar, zdrobind armata uriaşă a intruşilor. – Imagine 14
15
Au distrus oraşele din apropiere şi s-au întors la Ierusalim cu o mare pradă, cu oi, capre şi cămile. – Imagine 15
16
Când Asa s-a întors, Dumnezeu l-a trimis pe Azaria, fiul lui Oded, profetul, cu un mesaj pentru regele triumfător:<br/>- Ascultaţi-mă triburile din Iuda şi Beniamin, a zis. Domnul este cu voi când Îl ascultaţi. Dacă-L veţi căuta, El Se va lăsa găsit de voi, dar dacă-L părăsiţi şi El vă va părăsi. – Imagine 16
17
- În trecut am trăit fără Dumnezeul adevărat, fără legile şi poruncile Lui. Acest lucru ne-a adus numai tulburări şi necazuri. Dar voi să fiţi tari şi nu vă temeţi, pentru că există o răsplată pentru munca voastră. – Imagine 17
18
Încurajat de vorbele lui Dumnezeu, Asa a reparat altarul lui Dumnezeu din faţa templului. În anul al 15-lea al domniei lui, poporul s-a adunat în Ierusalim să-I jertfească Domnului, şi au jertfit 700 de boi şi 7000 de oi, pentru că poporul L-a căutat pe Domnul cu toată inima, şi L-au găsit. Au promis că-L vor asculta pe Dumnezeu cu toată inima, iar promisiunea lor a fost însoţită de sunetul trâmbiţei şi al cornului. – Imagine 18
19
Regele Asa a continuat să distrugă idolii, n-a mai lăsat-o nici chiar pe bunica sa, Maaca, să fie regină, pentru că aceasta făcuse un idol Aşerei. Asa i-a tăiat idolul, l-a sfărâmat şi l-a ars lângă valea Chidron. – Imagine 19
20
Inima lui Asa a fost devotată Domnului în tot timpul vieţii lui, iar poporul a avut parte de 20 de ani de pace. – Imagine 20
21
Regele a adus în Casa lui Dumnezeu lucrurile pe care el şi tatăl său le închinaseră Domnului. Şi nu a mai avut loc nici un război până în al treizeci şi cincilea an al domniei lui Asa. (Această întâmplare continuă cu un set de imagini, care pot fi găsite pe FreeBibleimages.org, intitulate "Regele Asa nu se mai încrede în Dumnezeu şi intră în conflict".) – Imagine 21
22
Imagine 22