Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Isus vindecă un orb din naştere

Isus vindecă în Ierusalim un bărbat născut orb.
Contribuit de Sweet Publishing
1
În timp ce mergea prin Ierusalim, Isus a văzut un om, care fusese orb de la naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat: – Învăţătorule, acest om e orb pentru că a păcătuit el sau părinţii lui? – Orbia lui nu este o consecinţă a păcatelor lui sau a părinţilor săi – răspunse Isus. – Imagine 1
2
– Eu sunt aici pentru a face ceea ce doreşte Dumnezeu, – a continuat Isus. – Eu sunt lumina lumii. – Apoi a scuipat pe pământ, a făcut noroi din scuipat şi l-a pus pe ochii bărbatului. – Du-te, – i-a zis, – spalăte în scăldătoarea Siloam. Omul şi-a pipăit drumul spre bazin între străzile înguste. – Imagine 2
3
Când a spălat noroiul despre ochi, a putut să vadă – pentru prima dată în viaţă. – Imagine 3
4
Vecinii şi prietenii l-au întrebat: – Nu acesta este omul care stătea şi cerşea? Cei necredincioşi ziceau: – Nu, acest om seamănă numai cu el. – Eu sunt! – striga bărbatul şi a explicat ceea ce întâmplase. – Unde este cel care te-a vindecat? – întrebaseră ei. Bărbatul nu ştia. – Imagine 4
5
Apoi l-au dus la nişte Farisei care au întrebat ce s-a întâmplat. – Mi-a pus noroi pe ochi, – a răspuns omul, – pe care eu l-am spălat de pe ochi, iar acum văd! Când Fariseii şi-au dat seama că acest miracol a avut loc într-o zi de Sabat, unii credeau că acest miracol nu poate fi de la Dumnezeu, alţii însă au insistat lângă acest fapt. – Imagine 5
6
Au trimis după părinţii omului. – Este acesta fiul vostru, despre care spuneţi că sa născut orb? Cum se poate că acum vede? – El este fiul nostru, – au răspuns părinţii, – şi ştim că s-a născut orb. Dar nu ştim cum se poate că acum vede. De ce nu îl întrebaţi pe el? – Imagine 6
7
Fariseii l-au chemat iarăşi pe om. – Spune-ne adevărul, – iau poruncit. – Ştim că omul care a făcut acest lucru este un păcătos. – Nu ştiu dacă este un păcătos sau nu, – răspunse el. Dar ştiu un lucru: eram orb şi acum văd! – Cum ţi-a deschis ochii? – au insistat ei. – Imagine 7
8
– V-am mai spus, – le-a zis omul. – Vreţi şi voi să deveniţi ucenicii lui? Fariseii l-au mustrat. Omul a protestat. – Dacă acest om nu era de la Dumnezeu, nu ar fi putut să mă vindece. – Cum îndrăzneşti să ne dai lecţii? – Fariseii s-au revoltat. – Tu te-ai născut plin de păcate. Apoi l-au dat afară. – Imagine 8
9
Când Isus a auzit că omul fusese dat afară, sa dus să-l caute. – Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? – întreba Isus. – Cine este, doamne? – întreba omul. – Spune-mi ca să cred în el. – Acum îl poţi vedea, – răspunse Isus. – De fapt El este Cel care vorbeşte cu tine. – Imagine 9
10
– Cred, Doamne, – spuse omul şi I s-a închinat. – Imagine 10
11
Imagine 11