Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Într-o noapte de iarnă rece, la Nazaret, o tânără femeie evreică numită Maria, stătea lângă foc, încălzindu-şi picioarele. Dintr-o dată, un înger al lui Dumnezeu a apărut în uşă. Maria ridică privirea, tresărind: <br/>– Cine eşti tu? strigă ea. Nu mai văzuse niciodată un înger.<br/>– Nu-ţi fie frică, spuse îngerul, al cărui nume era Gabriel. – Yah este fericit pentru tine. Aţi fost aleşi să aveţi un băieţel. Îl vei numi Yeshua şi El va fi Fiul Celui Prea Înalt.<br/>– Cum pot avea un copil? întrebă Maria. Nu m-am căsătorit încă.<br/>Îngerul s-a uitat la Maria şi a zâmbit. <br/>– Yah îşi va trimite Duhul Său Sfânt să-ţi dea acest copil. <br/>Maria se uită la înger, cu ochii larg deschişi. Era mai nedumerită decât oricând. <br/>– Îţi aminteşti de verişoara ta, Elisabeta? continuă Gabriel. Toată lumea ştia că nu poate avea copii, dar acum este însărcinată, în luna a şasea. Cu Dumnezeu, nimic nu este imposibil!<br/>(Ştiaţi că numele evreiesc al lui Isus este Yeshua? Numele său complet este Yehoshua, ceea ce înseamnă “Dumnezeu este mântuirea mea”) – Imagine 1
2
Dimineaţa următoare, devreme, Maria a sărit din pat şi s-a grăbit să-şi vadă logodnicul, pe Iosif. „Cum îi voi spune că voi avea un copil?” se întrebă Maria. Se duse în vârful picioarelor de-a lungul aleii înguste până la casa lui.<br/>Trăgând adânc aerul în piept, Maria a deschis uşa. <br/>– Iosif, Iosif, şopti ea. Un înger pe nume Gabriel a venit să mă vadă. El mi-a spus să nu-mi fie frică. Yah ne-a dat un copil! <br/>Ochii lui Iosif se deschiseră. Un înger a vizitat-o pe Maria? O să aibă un copil? A înghiţit nervos şi s-a dat repede jos pe scara de lemn din pat.<br/>– Dar Maria, noi nu suntem căsătoriţi încă, spuse el. Cum se poate întâmpla aşa ceva? – Imagine 2
3
Iosif era îngrijorat. În fiecare noapte el se zvârcolea şi se răsucea în pat. Vroia să facă ceea ce trebuie şi să aibă grijă de Maria, dar dacă asta ar însemna să o alunge? Nazaret era un oraş mic, iar Iosif ştia că vestea copilului Mariei se va răspândi repede. Nu voia ca vecinii săi să o vorbească de rău. „Poate că ar trebui să desfac logodna,” se gândea.<br/>În timp ce Iosif se gândea la aceste lucruri, un înger al lui Dumnezeu i s-a arătat în vis.<br/>– Nu-ţi fie frică să o iei pe Maria de soţie, spuse îngerul. Copilul pe care-L va avea a fost făcut de Duhul Sfânt.<br/>Când Iosif s-a trezit în dimineaţa următoare, el a făcut ceea ce îi spusese îngerul. A luat-o pe Maria de soţie. Era pregătit să aibă încredere în planul lui Yah. – Imagine 3
4
Mai târziu în acel an, Cezar August – conducătorul puternicului Imperiu Roman – a ordonat să se facă un recensământ. Romanii cârmuiau Iudeea, iar evreii au fost obligaţi să se supună legilor stricte ale Romei. Cezar a vrut să ştie câte persoane avea sub cârmuirea sa şi câţi erau cei pe care i-ar fi putut impozita. La urma urmei, erau o mulţime de drumuri încă de construit!<br/>– Toată lumea trebuie să se întoarcă în oraşul său natal şi să se înscrie la recensământ, a anunţat Cezar de la palatul său din Roma.<br/>Pentru că Iosif era descendent al regelui David, el a trebuit să călătorească în Betleem, oraşul în care a crescut David. Dar Betleem era departe, iar Maria trebuia să ajungă înainte să se nască bebeluşul. Iosif şi-a împachetat desagii, a urcat-o pe Maria pe un măgar şi au pornit spre Betleem, pe drumul plin de praf. – Imagine 4
5
După o călătorie lungă, Maria şi Iosif au ajuns în cele din urmă la poarta Betleemului. Oamenii i-au întâmpinat cu braţele deschise. <br/>– Shalom, shalom! au strigat. „Barukhhaba!” Bine aţi venit!<br/>Iosif ştia că Timpul sărbătorilor de toamnă al lui Dumnezeu era pe punctul de a începe. Casele vor fi în curând umplute cu oaspeţi. Trebuiau să găsească rapid o cameră. Îşi făceau obosiţi drum pe străzile aglomerate, căutând un loc unde să se cazeze.<br/>Lămpile cu petrol licărinde luminau casele din Betleem. Dâre cenuşii de fum se ondulau în aer. Nu peste mult timp Iosif a găsit un loc unde să înnopteze. Deoarece camera de sus era plină de oameni, Mariei şi lui Iosif li s-a dat loc de dormit la parter, lângă animale.<br/>Maria şi-a frecat pântecele şi a zâmbit. Era recunoscătoare pentru că avea unde să doarmă. S-a aşezat în curte, uitându-se la femeile care coceau pâine pe focul care pocnea. Ziua Trâmbiţelor era pe cale să înceapă, iar sătenii aveau destule de făcut. Maria simţea agitaţia în aer. – Imagine 5
6
Între timp, Maria simţi bebeluşul lovind-o în pântece. <br/>– Vine copilul! le spuse cu îngrijorare femeilor din casă. Maria nu mai avusese niciodată un copil. Nu ştia la ce să se aştepte! Femeile s-au adunat în jurul ei, gata să o ajute.<br/>În acea noapte, Mesia s-a născut în Betleem. Pentru ca să nu-I fie frig bebeluşului, Maria L-a înfăşurat în pânză de in şi L-a aşezat cu grijă într-o iesle plină cu fân. Ea L-a numit Yeshua, aşa cum îi spusese îngerul.<br/>Iosif a îmbrăţişat-o pe Maria şi s-a uitat galeş la copilul care dormea. <br/>– Acest copil este un dar de la Dumnezeu, a spus. Amândoi ştiau că acest copil era foarte, foarte deosebit. – Imagine 6
7
Pe dealurile din jurul Betleemului, un grup de păstori îşi păzea oile în noaptea aceea. Dintr-o dată, un înger al lui Dumnezeu a apărut deasupra lor cu un fulger! Ciobanii şi-au acoperit feţele şi s-au dat înapoi în tufişuri. Ce caută un înger aici?<br/>– Nu vă temeţi, spuse îngerul. Vă aduc o veste bună, care vă va bucura pe toţi. Păstorii stăteau printre tufişuri şi îşi ţineau respiraţia. Erau prea înspăimântaţi să se mişte sau chiar să spună vreun cuvânt!<br/>– Astăzi în Betleem S-a născut un copil care este Mesia, a spus îngerul. Îl veţi găsi înfăşurat în pânză şi aşezat într-o iesle. Duceţi-vă şi vedeţi-L. – Imagine 7
8
Dintr-odată, cerul se aprinsese cu o armată de îngeri care Îl lăudau pe Dumnezeu şi cântau:<br/>„Slavă lui Dumnezeu! Şi pe pământ, pace şi bunăvoinţă între oameni!”<br/>Ciobanii îşi clătinau capul cu uimire.<br/>– Ei bine, ce mai aşteptăm? se întrebau unul pe altul. Să mergem să-L vedem pe Mesia!<br/>S-au grăbit spre Betleem şi găsiseră locul unde locuiau Maria şi Iosif. Băiatul dormea într-o iesle, aşa cum le spusese şi îngerul.<br/>Privind în jos la copilul care dormea, păstorii au zis: <br/>– Un înger a apărut pe câmp şi ne-a spus că acest Copil este Mesia!<br/> Toată lumea se înghesuia în jurul păstorilor şi-i ascultau cu atenţie. Ei au aşteptat întreaga viaţă pentru un Mesia care să-i salveze de romani. Acum, în sfârşit, El era aici! – Imagine 8
9
Pe vremea aceea, a existat un imperiu puternic numit Imperiul Part. A fost atât de mare încât se întindea de la Persia până la râul Ind la Est. Romanii şi parţii nu s-au plăcut deloc. Adesea ei şi-au trimis armatele pentru ca să se lupte între ei.<br/>Pentru că Imperiul Part era atât de mare, regii din Partia aveau preoţi şi nobili, care se numeau Magi, pentru a-i ajuta să ia decizii. Magii erau persoane foarte importante – ei ajutau chiar şi în alegerea regilor din Partia! De aceea au fost numiţi „făcători de regi”.<br/>Magii erau şi astronomi. În fiecare noapte, ei studiau stelele, aşteptând un semn că Mesia a sosit. Ei ştiau că Dumnezeu şi-a scris planul Său de mântuire în ceruri. Pentru evreii antici, acest lucru era cunoscut sub numele de Mazzaroth. – Imagine 9
10
Într-o seară, un semn mare a apărut pe cer. <br/>– În sfârşit a sosit! a strigat unul dintre Magi. El arătă cu emoţie cerul nopţii de deasupra lor. Mai mulţi Magi s-au năpustit spre fereastră şi au iscodit întunericul. Acesta a fost cu siguranţă semnul despre care profetul Balaam a vorbit în Scripturi!<br/>Inima Magilor a început să bată mai tare, cu entuziasm. <br/>– Aceasta înseamnă că Mântuitorul lui Israel este aici, au spus, ţintuindu-şi ochii spre cer.<br/>Ei ştiau că naşterea lui Mesia era importantă pentru oamenii de pretutindeni. <br/>– Să mergem să ne închinăm împăratului nostru nou-născut!<br/>Dar Magii trebuiau să aştepte. Iudeea era departe şi asta ar fi fost o călătorie lungă şi periculoasă. Ei s-au adunat într-un grup şi au început să-şi planifice marele drum. – Imagine 10
11
Multe luni mai târziu, magii şi-au făcut drum pe cărări pietruite spre Ierusalim. Era vară acum şi Iudeea era fierbinte ca un cuptor uriaş. Hoţii îşi făceau de cap în mediul rural, astfel că Magii se bucurau că erau însoţiţi de soldaţi.<br/>Când au ajuns la Ierusalim, şi-au făcut loc pe străzile aglomerate ale oraşului, spre piaţă. <br/>– Unde este regele nou-născut al evreilor? au întrebat. <br/>– Am văzut steaua Lui din Est şi am venit să ne închinăm Lui. <br/>Mulţimile adunate pe alei şi în jurul standurilor din piaţă întrebau necontenit:<br/>– Despre cine vorbesc parţii? De ce au venit la Ierusalim? Toată lumea ştia că parţii şi romanii erau duşmani înverşunaţi. – Imagine 11
12
În acele vremuri, regele Irod era conducătorul Iudeii. El s-a înfuriat când a auzit că se discuta despre un rege nou-născut.<br/>– Cum îndrăznesc aceşti Magi să ceară un alt rege, a strigat bătând cu pumnii în masă. Eu sunt regele evreilor!<br/>Magii l-au înfuriat pe regele Irod. Partia era un imperiu inamic, iar magii erau oameni importanţi. Cezar August nu ar fi mulţumit dacă ar începe un alt război. El a chemat preoţii cei mai de seamă şi profesorii de Tora în palatul său. <br/>– Unde ar trebui să se nască acest Mesia? i-a întrebat. <br/>– Profetul Micah a spus că un rege deosebit se va naşte în Betleem, au răspuns ei. Ei şi-au desfăcut sulul Tora şi i-au arătat Scripturile. În ele scria:<br/>– Iar tu, Betleem, deşi tu eşti mic printre miile lui Iuda, ne vei da un conducător pentru poporului Meu, Izrael. – Imagine 12
13
Regele Irod şi-a ridicat mâna pentru a-i face pe preoţi să tacă. A auzit destul! <br/>– Duceţi-vă şi aduceţi-i pe Magi, spuse el. Să le spuneţi să vină să mă vadă.<br/>Când Magii au sosit, Irod i-a întrebat: <br/>– Când a apărut acest semn? Dar magii ştiau că regele Irod era viclean ca o vulpe. Se uitară unul la celălalt şi răspunseră cu prudenţă.<br/>Regele Irod bătea darabana cu degetele pe tron. <br/>– Duceţi-vă şi întâlniţi-L pe acest rege nou-născut, a spus, fluturând-şi mâna spre Betleem. Daţi-mi de ştire când Îl găsiţi. Vreau să mă închin şi eu Lui. <br/>Dar perfidul rege Irod nu a vrut să se închine lui Yeshua; el voia să-L omoare. Irod credea că este singurul rege al evreilor! – Imagine 13
14
În afara palatului, Magii s-au uitat în sus, spre cerul înstelat. O stea strălucitoare lucea deasupra Betleemului, arătându-le drumul.<br/>– Haideţi să urmăm acest semnal grozav! au spus cu entuziasm.<br/>Magii au sărit pe cai şi au călărit pe străzile Betleemului, ieşind din oraş. Erau nerăbdători să-L vadă pe Mesia, cel mult aşteptat.<br/>Păstorii de pe câmp se uitau cu ochii larg deschişi cum treceau Magii. <br/>– De ce sunt aici parţii? se întrebau unul pe celălalt. Soldaţii cu înfăţişare înfricoşătoare le dădeau fiori.<br/>– Au venit să-L vadă pe micuţul băiat, Yeshua? – Imagine 14
15
Magii au urmat steaua până a ajuns deasupra unei case din Betleem, unde locuia tânărul Yeshua. Sărind de pe cai, s-au grăbit înăuntru, să-L vadă.<br/>– Slavă Domnului! Acesta este într-adevăr Mesia, au spus.<br/>Magii au căzut în genunchi şi s-au închinat în faţa lui Yeshua din toată inima. Apoi, cu mâinile tremurânde, şi-au deschis sacii şi i-au dat daruri preţioase de aur, tămâie şi smirnă.<br/>Dar Magii nu au rămas mult timp. Dumnezeu i-a avertizat să nu se întoarcă la regele Irod. Înainte de a-i găsi, magii se întorseseră la Partia cât de repede au putut pe caii lor. – Imagine 15
16
Mai târziu, în acea noapte, un înger de al lui Dumnezeu i-a apărut lui Iosif.<br/>– Iosif, eşti în mare pericol. Ridică-te şi du-ţi familia în Egipt. Stai acolo până când îţi spun să pleci. Irod vrea să omoare copilul.<br/>Iosif a scuturat-o pe Maria cu blândeţe. <br/>– Trezeşte-te, i-a şoptit. <br/>– Trebuie să fugim înainte ca regele Irod să ne găsească şi să-l ucidă pe Yeshua. Dumnezeu vrea să mergem în Egipt. Maria a dat din cap, dar stomacul şi-l simţi încordat. Ce plănuise Dumnezeu de data aceasta?<br/>Repede şi-au împachetat lucrurile şi s-au furişat din casă, pe străzile din Betleem. Undeva un câine lătra. Oraşul era întunecat şi gol. Egiptul era departe, dar Maria şi Iosif ştiau că Yah va avea grijă de ei. – Imagine 16
17
Când regele Irod a auzit că Magii au dispărut s-a înfuriat foarte tare. Se plimba înainte şi înapoi, scuturându-şi pumnii.<br/>– Cum îndrăznesc Magii să se întoarcă în Partia? Am fost înşelat!<br/>Irod şi-a chemat ofiţerii.<br/>– Duceţi-vă la Betleem şi ucideţi toţi băieţii sub doi ani, le-a spus. Distruge-ţi-L pe acest aşa-numit rege. Vreau să dispară!<br/>Dar era prea târziu. Maria şi Iosif au plecat deja în Egipt împreună cu Copilul. Le-a luat un timp până să-şi vadă din nou patria, dar Yeshua era în siguranţă. Ştiau foarte puţin despre faptul că aceasta era o parte a minunatului plan al lui Dumnezeu de a-i readuce pe oameni înapoi în Casa lui Israel. – Imagine 17
18
©Bible Pathway Adventures – Imagine 18