Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Naşterea lui Isus

Un înger o informează pe Maria, apoi pe Iosif despre nașterea Fiului lui Dumnezeu, Isus.
Contribuit de Sweet Publishing
1
În oraşul Nazaret trăia o tânără, numită Maria. Ea era logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif. – Imagine 1
2
Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu în Nazaret la Maria. Îngerul a intrat la ea şi i-a zis: – Nu te teme, Maria, pentru că ai găsit har din partea lui Dumnezeu. – Imagine 2
3
Iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi numit „Fiul Celui Preaînalt”. Împărăţia Lui nu va avea sfârşit. – Imagine 3
4
Maria l-a întrebat pe înger: – Cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? – Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul Care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, ruda ta, a conceput la bătrâneţe şi este în luna a şasea. Căci nimic nu este imposibil cu Dumnezeu. – Imagine 4
5
Maria a zis: – Iată-mă, sunt sclava Domnului. Facă-mi-se după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea. – Imagine 5
6
Când Iosif a aflat că Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt şi-a propus s-o părăsească pe ascuns. – Imagine 6
7
Însă un înger al Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: – Iosif, nu te teme s-o iei pe Maria de soţie, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt! Ea va naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus, pentru că El Îşi va mântui poporul de păcatele lui. – Imagine 7
8
Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului. A luat-o pe Maria de soţie. (Dar n-a cunoscut-o până ea nu a dat naştere unui Fiu.) – Imagine 8
9
Maria s-a dus spre regiunea muntoasă într-un oraş al lui Iuda. Dumnezeul le-a promis Elisabetei şi soţului ei, Zaharia că vor avea un fiu, cine va pregăti poporul pentru sosirea Mântuitorului lumii. Când Elisabeta a auzit salutul Mariei, copilul a săltat în pântecele ei, şi Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt. – Imagine 9
10
Ea a exclamat cu glas tare: – Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău! Cum de mi-a fost dat să vină la mine mama Domnului meu? Căci iată, de îndată ce am auzit salutul tău, mia săltat copilul în pântece de bucurie. Ferice de cea care a crezut că vor fi împlinite lucrurile care i-au fost spuse de Domnul! Maria a zis: – Sufletul meu Îl preamăreşte pe Domnul şi mi se bucură nespus duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. (Luca 1:46-55) – Imagine 10
11
Maria a rămas împreună cu Elisabeta în jur de trei luni şi apoi s-a întors acasă la Nazaret. – Imagine 11
12
A ieşit un decret de la Cezar Augustus să se înscrie toată lumea din teritoriile stăpânite de romani. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în oraşul lui. – Imagine 12
13
Iosif a străbătut drumul lung până la Betleem împreună cu Maria, pentru că ambii erau din casa şi spiţa regelui David. În timp ce se aflau acolo, s-a împlinit vremea ca Maria să nască. – Imagine 13
14
Când au sosit, nu era loc pentru ei la casa de oaspeţi. În cele din urmă au petrecut noaptea întrun grajd cu animale. – Imagine 14
15
Acolo Maria L-a născut pe Fiul ei cel dintâi. Ea La înfăşat şi L-a culcat într-o iesle. – Imagine 15
16
Isus, Mântuitorul lumii a sosit, aşa cum a promis Dumnezeu. – Imagine 16
17
Imagine 17