Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Magii din răsărit vin la Isus

Magii din Răsărit urmăresc o stea pentru a-L găsi pe Isus.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Magii de la Răsărit au văzut o stea nouă şi strălucitoare pe cer. Steaua a fost un semn pentru ei care anunţa naşterea unui mare Rege. Ei au pregătit daruri şi au pornit să-L găsească. – Imagine 1
2
Magii au străbătut un drum lung conduşi de steaua nouă şi strălucitoare până la Israel. Ei au sosit în Ierusalim în zilele regelui Irod. – Imagine 2
3
Când magii au sosit la Ierusalim au întrebat: – Unde este regele Care li s-a născut de curând iudeilor? Căci Iam văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui. – Imagine 3
4
Regele Irod s-a tulburat auzind despre naşterea unui nou rege. El a adunat toţi preoţii conducători şi pe toţi cărturarii şi i-a întrebat unde urma să se nască Cristosul. – Imagine 4
5
Ei i-au răspuns: – În Betleemul Iudeii, căci iată ce a fost scris prin profetul care zice: „Dar tu, Betleeme, ţinut al lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda, căci din tine va ieşi un Conducător, Care va păstori poporul Israel.” – Imagine 5
6
Atunci Irod i-a chemat în ascuns pe magi şi a aflat de la ei vremea când apăruse steaua. Apoi i-a trimis la Betleem, spunându-le: – Duceţi-vă şi cercetaţi cu atenţie despre Copil, iar când Îl veţi găsi, anunţaţi-mă şi pe mine, ca să vin şi eu să mă închin Lui. Dar Irod a vrut să Îl omoare pe noul Rege. – Imagine 6
7
Magii au plecat şi s-au bucurat nespus când iarăşi văzuseră steaua. Steaua a mers înaintea lor până Betleem şi s-a oprit deasupra locului unde era Maria, Iosif şi copilul Isus. – Imagine 7
8
S-au prosternat închinându-se înaintea Lui, şi-au deschis cuferele cu comori şi Iau oferit daruri: aur şi parfumuri (tămâie şi smirnă). – Imagine 8
9
Apoi, magii, fiind înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, au pornit înapoi spre ţara lor, pe un alt drum. – Imagine 9
10
După ce magii au plecat, un înger al Domnului I s-a arătat în vis lui Iosif şi i-a zis: – Scoală-te, ia Copilul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt. Să rămâi acolo până când îţi voi spune eu, căci Irod va căuta Copilul ca să-L omoare. – Imagine 10
11
În timpul nopţii Iosif s-a sculat, a luat Copilul şi pe mama Lui şi au părăsit Betleemul. Au străbătut drumul lung spre sud, până la Egipt. – Imagine 11
12
Când Irod a văzut că a fost înşelat de magi s-a înfuriat foarte tare. El a trimis să fie ucişi toţi băieţii care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, de la vârsta de doi ani în jos. – Imagine 12
13
După ce a murit Irod, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt. El i-a zis: – Scoală-te, ia Copilul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci cei ce căutau să ia viaţa Copilului au murit. – Imagine 13
14
Când ei s-au întors în Israel, Dumnezeu l-a înştiinţat pe Iosif în vis să se ducă în ţinuturile Galileii, în oraşul Nazaret. Cu mulţi ani în urmă profeţi prorociră că Mântuitorul va fi numit nazarinean. – Imagine 14
15
Imagine 15