Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Dumnezeu creează cerul şi pământul

Dumnezeu creează universul, lumea și tot ce trăiește în aceasta.
Contribuit de Sweet Publishing
1
La început, Dumnezeu a creat cerurile şi pământul. Pământul nu avea formă şi era gol, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste ape. Dumnezeu a zis:<br/>– Să fie lumină!<br/>A numit lumina „zi“, iar întunericul l-a numit „noapte“. Acestea s-au întâmplat în prima zi a creaţiei. – Imagine 1
2
În a doua zi, Dumnezeu a creat cerul şi norii, pe care i-a separat de apele de pe pământ. Şi Dumnezeu a văzut, că ceea ce făcuse este bun. – Imagine 2
3
În a treia zi, Dumnezeu a poruncit să apară uscatul, şi apele să se adune în mări. – Imagine 3
4
Apoi Dumnezeu a zis:<br/>– Să dea pământul plante de toate felurile care să facă sămânţă şi pomi fructiferi care să dea rod cu sămânţă în el. – Imagine 4
5
Totul s-a întâmplat cum a poruncit Dumnezeu. Au crescut plante de toate felurile şi pomi cu roade şi cu sămânţă. – Imagine 5
6
Dumnezeu a văzut toate acestea, şi a declarat că totul este bun. – Imagine 6
7
În a patra zi a creaţiei, Dumnezeu a pus la loc soarele, luna şi stelele. Au început să se numere zilele şi nopţile, anotimpurile şi anii.Dumnezeu s-a bucurat, şi a văzut că totul este bun. – Imagine 7
8
În a cincia zi Dumnezeu a zis:<br/>– Apele să fie pline de peşte, iar cerul de păsări!<br/>Dumnezeu le-a binecuvântat, şi le-a zis să se înmulţească. Iarăşi a văzut că ceea ce crease era bun. – Imagine 8
9
În a şasea zi a creaţiei, Dumnezeu a zis:<br/>– Să fie multe specii de vieţuitoare pe pământ! – Imagine 9
10
El a creat vite, reptile şi animale sălbatice de multe feluri. – Imagine 10
11
Şi s-a bucurat de creaţiile sale. – Imagine 11
12
Apoi Dumnezeu a spus:<br/>– Să alcătuim om după chipul Nostru, să domnească peste toată creaţia de pe pământ, de pe ceruri şi din mări.<br/>Dumnezeu a format omul din ţărână, şi a suflat viaţă în nările lui. Omul a devenit un suflet viu. – Imagine 12
13
Dumnezeu l-a numit Adam, şi l-a pus într-o grădină pe care a plantat-o în Eden. Adam a lucrat şi a păzit grădina. – Imagine 13
14
Dumnezeu i-a dat voie să mănânce din orice pom din grădină. – Imagine 14
15
În mijlocul grădinii însă erau doi pomi speciali. Unul era pomul vieţii, iar celălalt era pomul cunoaşterii binelui şi răului. Dumnezeu i-a zis lui Adam:<br/>– Poţi să mănânci din orice pom cu excepţia pomului cunoaşterii binelui şi a răului. Dacă mănânci din acesta, vei muri. – Imagine 15
16
Dumnezeu a adus animalele la Adam să le dea nume. – Imagine 16
17
Adam a dat numele tuturor animalelor. – Imagine 17
18
Apoi Domnul a zis:<br/>– Nu este bine ca omul să fie singur. Îi voi alcătui un ajutor potrivit. – Imagine 18
19
Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam. În timp ce dormea, Domnul a luat una dintre coastele lui şi a făcut o femeie din ea. – Imagine 19
20
Dumnezeu i-a arătat femeia lui Adam, iar el a zis:<br/>– Ea este o parte din oasele mele şi carnea mea! Să fie numită femeie, pentru că fusese luată din bărbat.<br/>De aceea se întâmplă că bărbatul îşi lasă tatăl şi mama, şi se uneşte cu soţia lui, şi devin un singur trup. – Imagine 20
21
Deşi omul şi soţia sa erau goi, nu le era ruşine. – Imagine 21
22
Dumnezeu s-a uitat peste tot ce alcătuise, şi a fost încântat. Astfel s-a sfârşit ziua a şasea. În a şaptea zi Dumnezeu s-a odihnit. A binecuvântat ziua a şaptea, şi a sfinţit-o, pentru că în ea s-a odihnit de toată lucrarea pe care a făcut-o în creaţie. – Imagine 22
23
Imagine 23