Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Daniel interpretează visul împăratului

Dumnezeu dezvăluie visul lui Nebucadnețar și semnificația acestuia lui Daniel.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Armata Babilonului a ocupat Ierusalimul şi au dus în captivitate poporul la Babilon. Printre ei a fost tânărul Daniel, cine a fost ales să slujească împăratul Nebucadneţar. – Imagine 1
2
Într-o noapte împăratul Nebucadneţar a avut nişte vise care i-au tulburat atât de tare duhul, încât nu a mai avut somn. – Imagine 2
3
El a poruncit să fie chemaţi magicienii, descântătorii, vrăjitorii şi astrologii, ca să-i spună împăratului visele. Ei i-au răspuns împăratului astfel: – Spune-le slujitorilor tăi visul, iar noi îţi vom da interpretarea. – Imagine 3
4
Nebucadneţar le-a zis: – Nu! Spuneţi-mi visul şi interpretarea lui! Astrologii au răspuns a doua oară: – Te rugăm, împărate, spune-ne visul şi noi îi vom desluşi interpretarea. – Imagine 4
5
Nebucadneţar le-a zis: – Spuneţi-mi visul ca să ştiu astfel că sunteţi în stare să- mi daţi şi interpretarea lui! Dacă nu-mi veţi face cunoscut visul, veţi fi omorâţi. – Nimeni nu i-l poate face cunoscut împăratului, în afară de zei – se opuneau astrologii. Împăratul s-a mâniat şi a poruncit să fie omorâţi toţi înţelepţii Babilonului. – Imagine 5
6
Auzind acest lucru, Daniel a întrebat pe Ariok, căpetenia gărzilor împăratului, de ce este atât de aspru decretul dat de împărat. Ariok i-a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Daniel, ştiind că îşi pune viaţa pe risc, s-a dus la împărat şi l-a rugat să-i dea timp, pentru a-i putea spune interpretarea visului. – Imagine 6
7
Daniel s-a dus acasă pentru a-i înştiinţa pe prieteni săi, Hanania, Mişael şi Azaria, cu privire la lucrul acesta şi pentru a cere îndurare din partea Dumnezeului cu privire la acest mister, astfel încât nimeni să nu piară. Noaptea, misterul i-a fost descoperit lui Daniel într-o viziune. Daniel L-a binecuvântat pe Dumnezeu (v.20-23). – Imagine 7
8
Daniel s-a dus la Ariok şi i-a zis astfel: – Nu-i omorî pe înţelepţii Babilonului! Du-mă înaintea împăratului şi-i voi spune interpretarea! Daniel a răspuns împăratului: – Nici un înţelept nu poate dezvălui misterul împăratului. Dar este un Dumnezeu în ceruri Care dezvăluie misterele. Acum iată visul şi viziunile pe care le-ai avut. – Imagine 8
9
– Tu, împărate, te uitai şi ai văzut o statuie mare şi de o strălucire nemaipomenită. Capul acestei statui era din aur curat, pieptul şi braţele îi erau din argint, iar pântecele şi coapsele îi erau din bronz. Gambele ei erau din fier, iar picioarele: o parte din fier, o parte din lut. În timp ce te uitai, a fost desprinsă o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, care a lovit statuia peste picioarele ei de fier şi de lut şi le-a sfărâmat. Atunci fierul, lutul, bronzul, argintul şi aurul au fost sfărâmate împreună. Le-a luat vântul şi nici o urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care a lovit statuia s-a făcut un munte mare, care a umplut tot pământul. – Imagine 9
10
Daniel continua cu interpretarea visului: – Tu, împărate, tu eşti capul de aur! Dumnezeul ţi-a dat o împărăţie, putere, tărie şi glorie. El te-a făcut stăpân peste toate. După tine se va ridica pe pământ o împărăţie mai neînsemnată decât a ta şi apoi o a treia împărăţie, a bronzului. Va fi şi o a patra împărăţie, tare ca fierul. Această împărăţie le va sfărâma şi le va zdrobi pe celelalte. De asemenea, aşa cum ai văzut că picioarele şidegetele erau o a parte din lut de olar şi o altă parte din fier, tot aşa va fi împărţită şi împărăţia. Întocmai cum ai văzut fierul amestecat cu lutul, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în altă parte fragilă. Piatra care ai văzut că a fost desprinsă din munte fără ajutorul vreunei mâini şi care a sfărâmat fierul, bronzul, lutul, argintul şi aurul este împărăţia ridicată de Dumnezeul cerurilor. Ea va sfărâma şi va pune capăt tuturor celorlalte împărăţii, nu va fi distrusă niciodată şi nu va fi lăsată în mâinile altui popor. – Imagine 10
11
Împăratul Nebucadneţar a căzut cu faţa la pământ şi i-a zis lui Daniel: – Cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor, Stăpânul împăraţilor şi Cel Ce descoperă misterele, căci ai putut să descoperi misterul acesta! Împăratul l-a pus Daniel conducător peste toată provincia Babilonului şi l-a făcut înalt demnitar, dându-I autoritate peste toţi înţelepţii. Daniel l-a rugat pe împărat să-I numească pe Şadrak, pe Meşak şi pe Abed-Nego în slujba de administratori ai provinciei Babilonului. – Imagine 11
12
Imagine 12