Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Daniel: Scrierea de pe zid

Dumnezeu scrie pe perete sentința adusă asupra Regelui Belșațar.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Împăratul Nebucadneţar a dus în captivitate poporul israelian la Babilon. Printre ei a fost tânărul Daniel. El a primit autoritate peste toţi înţelepţii împăratului. Când Daniel a fost mai în vârstă, împăratul Nebucadneţar a murit şi împăratul Belşaţar îl urma pe tron. – Imagine 1
2
Împăratul Belşaţar a dat un ospăţ mare celor o mie de nobili ai săi. – Imagine 2
3
Când a ocupat oraşul Ierusalim, împăratul Nebucadneţar, luase din Templu vasele de aur şi de argint. Împăratul Belşaţar a poruncit să fie aduse acele vase, pentru ca să bea din ele împreună cu oaspeţii săi. – Imagine 3
4
Aşadar împăratul, împreună cu nobilii săi, cu soţiile sale şi cu ţiitoarele au băut vin din vasele de aur care fuseseră luate din Casa lui Dumnezeu. Au băut vin şi i-au lăudat pe zeii de aur, de argint, de bronz, de fier, de lemn şi de piatră. – Imagine 4
5
Chiar în clipa aceea au apărut degetele unei mâini de om care scria în faţa sfeşnicului, pe tencuiala peretelui din palatul împărătesc. Împăratul a pălit la faţă şi gândurile l-au îngrozit atât de tare, încât i-au slăbit încheieturile coapselor, iar genunchii i s-au izbit unul de altul. – Imagine 5
6
Împăratul a strigat cu glas tare să fie aduşi descântătorii, astrologii şi ghicitorii. – Oricine va citi scrierea aceasta şi-mi va spune interpretarea ei, va fi îmbrăcat în purpură, va avea un lanţ de aur la gât şi va fi al treilea la conducerea împărăţiei. – Imagine 6
7
Înţelepţii Babilonului nu au putut să citească scrierea şi nici să facă cunoscută interpretarea ei. Atunci împăratul Belşaţar s-a îngrozit şi mai tare, a pălit la faţă, iar nobilii au rămas înmărmuriţi. – Imagine 7
8
Împărăteasa mamă, a auzul cuvintele împăratului, şi a intrat în sala de ospăţ: – Există un om care are în el duhul sfinţilor zei. Pe vremea împăratului Nabucadneţar în izraelitul Daniel s-a descoperit un duh deosebit, ştiinţă şi agerime în interpretarea viselor, în desluşirea enigmelor şi în dezlegarea lucrurilor încâlcite. Să fie chemat Daniel şi el îţi va spune interpretarea. – Imagine 8
9
Daniel a fost adus înaintea împăratului. – Am auzit despre tine că poţi să dai interpretări şi să dezlegi lucrurile încâlcite, – i-a spus împăratul. – Dacă vei putea să citeşti scrierea şi să-mi faci cunoscută interpretarea ei, vei fi îmbrăcat în purpură, vei primi un lanţ de aur la gât şi vei fi al treilea la conducerea împărăţiei. – Imagine 9
10
Daniel i-a răspuns: – Păstrează-ţi darurile pentru tine! Ca lui Nebucadneţar şi ţie ţi s-a îngâmfat inima. Te-ai înălţat împotriva Stăpânului cerurilor, fiindcă aţi băut vin din vasele din Casa Lui, apoi ai lăudat zeii de argint, de aur, de bronz, de fier, de lemn şi de piatră. – Imagine 10
11
Dumnezeul a trimis palma acestei mâini pentru a fi scrisă inscripţia aceasta: „Mene, Mene, Techel, Uparsin”. Iată care este interpretarea acestor cuvinte: – Imagine 11
12
„Mene” înseamnă că dumnezeu a numărat zilele domniei tale şi i-a pus capăt. „Techel” înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor. „Peres” înseamnă că împărăţia ta a fost împărţită în două şi dată mezilor şi perşilor. – Imagine 12
13
De îndată Belşaţar a dat poruncă şi l-au îmbrăcat pe Daniel în purpură, i-au pus un lanţ de aur la gât şi l-au proclamat ca fiind al treilea la conducerea împărăţiei. – Imagine 13
14
Chiar în noaptea aceea Belşaţar, împăratul Babiloniei, a fost ucis, iar Darius Medul a cucerit împărăţia. – Imagine 14
15
Imagine 15