Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Daniel şi prietenii săi rămân fideli lui Dumnezeu

Daniel și prietenii săi refuză să mănânce mâncările interzise de Dumnezeu.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Domnul a avertizat poporul său că dacă nu se întorc la El, îi va da pe mâna babilonienilor, şi vor fi duşi în captivitate din oraşul Ierusalim, unde locuia şi tânărul Daniel. – Imagine 1
2
Izraeliţii nu au ascultat cuvântul Domnului, şi de aceea în timpul domniei lui Iehoiachim, regele lui Iuda, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit şi a asediat Ierusalimul. – Imagine 2
3
Împăratul Babilonului a asediat Ierusalimul, oraşul unde locuia Daniel. – Imagine 3
4
Dumnezeu l-a dat Ierusalimul în mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului. Oastea învingătoare a dus în Babilon o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. – Imagine 4
5
Din Ierusalim au luat pe conducătorii şi pe toţi nobilii lui Iuda, lăsând în urmă numai săracii. Şi Daniel a fost printre deportaţii. – Imagine 5
6
Daniel şi izraeliţii au fost duşi în captivitate la Babilon. – Imagine 6
7
Împăratul Nebucadneţar i-a poruncit lui Aşpenaz, căpetenia eunucilor săi, să aducă câţiva izraeliţi de neam regal şi de viţă nobilă, tineri puternici, sănătoşi, plăcuţi la înfăţişare, cu minte ageră. Printre ei erau Daniel şi prietenii lui: Hanania, Mişael şi Azaria. Căpetenia eunucilor le-a pus nume babiloniană: Beltşaţar lui Daniel, Şadrak lui Hanania, Meşak lui Mişael şi Abed-Nego lui Azaria. – Imagine 7
8
Cei patru tineri izraeliţi au învăţat limba şi literatura babilonienilor timp de trei ani. Împăratul le-a rânduit o parte din hrana şi din vinul de la masa lui. Daniel ştia că animalele nu fuseseră sacrificate şi preparate conform legii evreilor. Nici să se îmbete nu a vrut. – Imagine 8
9
De aceea Daniel l-a rugat pe căpetenia eunucilor să nu-l silească să se întineze. Însă căpetenia eunucilor i-a zis: – Împăratul v-a rânduit hrana şi băutura. Dacă vede feţele voastre posomorâte, îmi puneţi capul în primejdie înaintea împăratului. – Încearcă-I pe slujitorii tăi timp de zece zile, – insista Daniel, – să ni se dea să mâncăm numai legume şi să bem doar apă, apoi compară- ne cu tinerii care mănâncă din hrana împăratului. – Imagine 9
10
Timp de zece zile numai legume şi apă li s-a dat lor. La sfârşitul celor zece zile Daniel şi prieteni săi arătau mai bine la înfăţişare, iar la trup erau mai plini decât toţi ceilalţi tineri care mâncau din hrana împăratului. Astfel îngrijitorul le-a permis să continue dieta. – Imagine 10
11
Acestor patru tineri Dumnezeu le-a dat pricepere în orice fel de scriere şi înţelepciune. La sfârşitul acestei pregătiri, ei au fost aduşi înaintea împăratului Nebucadneţar. Dar între toţi aceştia nu s-a găsit nici unul ca Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria. Astfel ei au rămas în slujba împăratului. Împăratul îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi magicienii din întreaga împărăţie. – Imagine 11
12
Imagine 12