Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Regele David aduce Civotul în Ierusalim

Prima încercare a lui David de a aduce chivotul în Ierusalim se sfârșește în dezastru, dar după aceea are grijă ca totul să se întâmple după voia lui Dumnezeu.
Contribuit de Sweet Publishing
1
După moartea regelui Saul şi a lui Ionatan în bătălie, David fusese uns ca rege asupra Iudei, apoi asupra tuturor triburilor Israelului. Când a devenit rege, David avea 30 ani. – Imagine 1
2
În primii şapte ani jumătate din domnia sa, David domnea din Hebron. Apoi a decis să cucerească Iebusul (numit mai târziu Ierusalim), oraşul iebusiţilor, şi să-l facă capitala Regatului. – Imagine 2
3
Construit pe Muntele Sion, Ierusalim era o cetate atât de bine apărată, încât iebusiţii s-au mândrit astfel: – Nu vei intra aici, chiar şi orbii şi ologii te vor respinge. – Imagine 3
4
David însă a cucerit fortăreaţa Sionului, şi a numit-o Ierusalim, Cetatea lui David. A început să întărească oraşul de jur împrejur, iar Domnul era cu el în tot ce făcea. – Imagine 4
5
Hiram, regele Tirului a trimis nişte soli la David cu lemn de cedru, tâmplari şi cioplitori, care au construit un palat lui David. El ştia că Dumnezeu îi întărea regatul, şi a dorit ca Ierusalim să devină şi locul central al închinării. – Imagine 5
6
Chivotul lui Dumnezeu era la casa lui Abinadab în ChiriatIearim (Baala) în ultimii 92 de ani. David dorea să-l aducă în Ierusalim, şi să-l pună într-un cort nou ridicat pentru acesta. – Imagine 6
7
Întreg Israelul s-a adunat la Chiriat-Iearim, Chivotul fuse aşezat pe un car nou, iar Uza şi Ahio îl conduceau. Nimeni nu se gândea să asculte de instrucţiunile lui Dumnezeu, conform cărora Chivotul putea fi purtat numai de leviţi. – Imagine 7
8
David şi israeliţii au sărbătorit din toată puterea lor în faţa lui Dumnezeu cântând din lire, harfe, tamburine, chimvale şi trâmbiţe. – Imagine 8
9
Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza şi-a întins mâna să apuce Chivotul, deoarece boii erau să-l răstoarne. Mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Uza, şi l-a lovit pentru că pusese mâna pe Chivot. Uza a murit imediat. – Imagine 9
10
David s-a speriat şi a întrebat: – Cum să aduc Chivotul lui Dumnezeu la mine? Apoi Chivotul a fost dus la casa lui Obed-Edom, ghititul, unde a rămas timp de trei luni. – Imagine 10
11
În timp ce Chivotul era la casa lui, Domnul l-a binecuvântat pe Obed-Edom şi familia sa. David a decis iar să aducă Chivotul în Ierusalim, dar de data aceasta în modul descris de Dumnezeu lui Moise. – Imagine 11
12
– Nimeni nu poate duce Chivotul lui Dumnezeu, numai leviţii, – a făcut David anunţul, – Dumnezeu i-a ales pe ei pentru a duce Chivotul şi pentru a servi înaintea Lui. Când leviţii au dus Chivotul şase paşi, David a adus jertfe pentru Dumnezeu. – Imagine 12
13
David i-a rugat pe leviţi să aleagă muzicieni care să cânte pe instrumente muzicale (lire, harfe şi chimvale). Muzicienii erau conduşi de Heman, Asaf şi Etan. – Imagine 13
14
Leviţii purtau haine de in subţire, iar David la fel. Chenania dirija corul care conducea cântecele. – Imagine 14
15
Poporul lui Israel a adus Chivotul la Ierusalim cu cântece de bucurie, sunet de corn şi muzica trâmbiţelor, a chimvalelor, a lirelor şi a harfelor. – Imagine 15
16
În timp ce Chivotul Legământului intra în Ierusalim, Mihal, soţia lui David, fiica lui Saul se uita prin fereastră. Când l-a văzut pe regele David dansând şi veselindu-se, l-a dispreţuit în inima ei. – Imagine 16
17
Au adus Chivotul, şi l-au aşezat în cortul ridicat de David pentru acesta. David a adus Domnului arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire, şi a binecuvântat poporul în numele Domnului. Apoi a împărţit fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne şi o turtă de stafide. După aceea au plecat toţi în casele lor. – Imagine 17
18
Când David s-a întors acasă la soţia sa, Mihal, ea a zis: – Cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel descoperindu-se înaintea slujnicelor supuşilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic! David însă a răspuns: – Am fost înaintea Domnului, care m-a ales conducător asupra Israelului, şi înaintea Lui am jucat. – Imagine 18
19
Imagine 19