Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

David şi Goliat

Tânărul David are încredere că Dumnezeu îi va da victorie și se confruntă cu uriașul Goliat.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Filistenii şi-au strâns oştile ca să facă război împotriva israeliţilor. Filistenii se aşezaseră pe o parte a văii, iar Israelul pe cealaltă parte. – Imagine 1
2
Regele Saul şi poporul lui Israel au tăbărât în valea Ela. Un bărbat numit Goliat, din Gat a ieşit din tabăra filistenilor să îi cheme la bătaie pe israeliţi. – Imagine 2
3
Goliat era mai înalt de doi metri, şi purta o platoşă din zale de bronz cu o greutate de 56 kg. Picioarele îi erau acoperite de nişte apărători din bronz, iar pe spate îi atârna o lance. Fierul suliţei cântărea în jur de şapte kg, şi un om îi ducea scutul înaintea lui. – Imagine 3
4
Goliat a strigat trupelor lui Israel: – Alegeţi un om dintre voi ca să se lupte cu mine. Dacă câştigă, şi mă omoară, vom deveni slujitorii voştri, dar dacă eu câştig şi îl omor, voi veţi deveni slujitorii noştri. Daţi-mi un bărbat care să se lupte cu mine! Saul şi trupele sale erau înspăimântaţi. – Imagine 4
5
David era în Betleem, având grijă de turmele tatălui său. – Imagine 5
6
Deseori trebuia să-şi apere turma de la atacul leilor sau a urşilor. Trei dintre fraţii lui, Eliab, Abinadab şiŞama erau în armata lui Saul în război cu filistenii. – Imagine 6
7
Timp de patruzeci de zile, Goliat a venit în fiecare dimineaţă şi seară în faţa israeliţilor să-i cheme în luptă. – Imagine 7
8
Într-o zi, Isai a vorbit cu David: – Ia acest grâu prăjit şi aceste pâini fraţilor tăi din armată. Şi du aceste zece caşuri de brânză căpeteniei. Află ce fac fraţii tăi. – Imagine 8
9
David a luat mâncarea, şi a dus-o în armată, a lăsat-o în seama celui care păzea bagajele, şi a fugit la fraţii săi. În timp ce vorbea cu ei, a ieşit Goliat, şi a chemat israeliţii în luptă. Când aceştia l-au văzut, au fugit toţi din faţa lui, înspăimântaţi. – Imagine 9
10
David a întrebat: – Cine este acest filistean, care îşi bate joc de armata Dumnezeului cel Viu? Ceilalţi i-au spus că cel care îl va ucide, va fi răsplătit bogat, o va putea lua de soţie chiar şi fiica regelui, iar familia îi va fi scutită de sub obligaţia taxelor. – Imagine 10
11
David a fost dus la rege. – Maiestate, – zicea el, – nimeni să nu fie descurajat din cauza acestui filistean. Voi merge, şi voi lupta cu el. – Nu, – răspunse Saul. – Cum ai putea să te lupţi cu el? Eşti numai un băiat, iar el luptase toată viaţa. – Imagine 11
12
– Am ucis lei şi urşi care atacaseră turma tatălui meu, – răspunse David, – şi voi face acelaşi lucru cu acest filistean, care şi-a bătut joc de armata Dumnezeului cel Viu. DOMNUL mă va salva de la Goliat. – Imagine 12
13
– Du-te, şi DOMNUL să fie cu tine! – răspunse Saul. Şi-a dat armura lui David, dar când acesta a încercat-o, a spus: – Nu pot să lupt în toate acestea, nu sunt obişnuit. – Imagine 13
14
Şi-a luat toiagul în mână, a ales cinci pietre netede din pârâu, şi le-a pus în traiste. Când avea praştia gata, a început să se îndrepte spre Goliat. Goliat a început şi el să se apropie de el: – Pentru ce ai nevoie de acel toiag? – striga la David. – Crezi că sunt câine? – Imagine 14
15
Goliat a început să-l blesteme în numele zeilor săi: – Hai, să-ţi dau trupul păsărilor şi fiarelor câmpului, – striga. David a răspuns: – Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi lance, eu însă vin împotriva ta în numele Domnului Atotputernic. Astăzi, Domnul te va da în mâinile mele. Te voi învinge, şi îţi voi tăia capul. – Imagine 15
16
Când Goliat a pornit iar spre David, acesta a început să fugă spre filistean. Şi-a băgat mâna în traistă, şi a scos o piatră, pe care apoi a aruncat-o spre Goliat. Piatra l-a lovit pe Goliat, şi a pătruns în fruntea acestuia, care a căzut cu faţa pe pământ. – Imagine 16
17
David a fugit la el, i-a luat sabia, şi i-a tăiat capul. – Imagine 17
18
Când filistenii văzură că eroul lor este mort, au luat-o la fugă. – Imagine 18
19
Bărbaţii israeliţi au pornit în urma lor, strigând, şi prigonindu-i până la teritoriile filistene Gat şi Ekron. – Imagine 19
20
David a păstrat armele lui Goliat, şi s-a întors triumfător, ca un erou. – Imagine 20
21
Imagine 21