Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

David îi arată bunătate lui Mefiboşet

David este amabil cu Mefiboșet, fiul cu handicap al lui Ionatan.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Când David a devenit rege, şi-a adus aminte de promisiunea dată lui Ionatan, fiul regelui Saul, că îi va arăta bunătate familiei sale şi urmaşilor săi. Ionatan şi Saul au murit amândoi în bătălia purtată împotriva filistenilor. În acea perioadă conducătorii noi deseori au omorât rudele regelui anterior, ca să scape de primejdia cu care aceştia ar ameninţa domnia lor. – Imagine 1
2
David şi-a întrebat consilierii: – Există cineva din familia lui Saul căruia aş putea arăta bunătate pentru Ionatan? Astfel l-au chemat pe Ţiba, un slujitor al lui Saul. – Imagine 2
3
Regele l-a întrebat pe Ţiba: – Se mai află în viaţă cineva din familia lui Saul, căruia i-aş putea arăta bunătatea lui Dumnezeu? – Trăieşte Mefiboşet, fiul lui Ionatan, cine este olog pe ambele picioare, – răspunse Ţiba. – Imagine 3
4
Mefiboşet fusese un copil mic, când venise la palat vestea morţii regelui Saul şi că filistenii se apropie. Doica lui îl luase, şi fugise cu el, dar în timp ce se grăbi, copilul căzuse, şi rămase olog. (2 Samuel 4:4) – Imagine 4
5
– Unde se află acesta? – întreba regele. Ţiba i-a răspuns că Mefiboşet trăieşte în Lo-Debar. David a trimis după el. – Imagine 5
6
Mefiboşet a sosit la palat înfricoşat, fiindcă nu ştia, ce vroia David de la el. – Nu te teme, – zise David, – pentru că îţi voi arăta bunătate din pricina tatălui tău, Ionatan. Mefiboşet i s-a închinat, şi i-a zis: – Cine sunt eu, ca să bagi în seamă un câine mort, ca mine? – Imagine 6
7
Regele l-a chemat pe Ţiba, şi i-a zis: – I-am dăruit lui Mefiboşet tot ce era al lui Saul şi al familiei sale. Tu, cei 15 fii ai tăi şi cei 20 de slujitori ai tăi să lucraţi pământul pentru el, şi culegeţi recolta, pentru ca el să aibă ce să mănânce. – Imagine 7
8
Apoi David l-a invitat pe Mefiboşet să mănânce întotdeauna la masa regelui, cu fiii acestuia, şi să fie tratat ca un fiu de rege. – Imagine 8
9
Din acea zi toţi membrii familiei lui Ţiba au devenit slujitorii lui Mefiboşet. El trăia în Ierusalim, şi mânca la masa regelui. – Imagine 9
10
Imagine 10