Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
David a devenit cunoscut ca și tânărul care l-a învins pe uriașul Goliat cu o piatră și o praștie. El a fost și un muzician talentat și scriitor de cântece. – Imagine 1
2
După ce a câștigat bătălia împotriva lui Goliat, David a fost invitat în fața regelui Saul să-i cânte pe harpă, astfel regele s-a liniștit de muzica frumoasă cântată de el. David era foarte talentat în compunerea cântecelor de laudă scrise pentru Dumnezeu, numite „Psalmi”. Aceștia au fost poezii scrise pe melodii. – Imagine 2
3
În textul psalmilor, David vorbea despre măreția lui Dumnezeu: O, Doamne, Stăpânul nostru, gloria numelui Tău umple tot pământul și se înalță mai presus de ceruri! Copiii mici te slăvesc perfect. Fie ca exemplul lor să-i rușineze pe duşmanii Tăi, ca ei să fie astfel reduşi la tăcere! (Psalmi 8:1-2) – Imagine 3
4
În tinerețe, David a avut grijă de oile tatălui său. Știa că Domnul are grijă de el în același fel: „Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.” (Psalmi 23) – Imagine 4
5
„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de rău, căci Tu eşti cu mine, nuiaua şi toiagul Tău mă mângâie.” (Psalmi 23:4) – Imagine 5
6
Unele cântece sunt rugăciuni pentru iertare: „Ai milă de mine, Dumnezeule, după îndurarea Ta! În bunăvoinţa Ta cea mare, şterge nelegiuirile mele! Spală-mă de vina mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu!” (Psalmi 51:1-2) – Imagine 6
7
„Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale; sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.” (Psalmi 51:12-13) – Imagine 7
8
Alți psalmi sunt rugăciuni pentru ajutor sau salvare: „Eu sunt sărman şi lipsit; Dumnezeule, vino degrabă la mine! Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu! Doamne, nu întârzia!” (Psalmi 70:5) – Imagine 8
9
David cânta des despre importanța de a-L asculta pe Dumnezeu: „Cum îşi va păstra tânărul curată cărarea? Păzind Cuvântul Tău. Te caut din toată inima mea: nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale! Strâng cuvintele Tale în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.” (Psalmi 119:9-11) – Imagine 9
10
„Deschide-mi ochii, ca să văd minunile din Legea Ta! Eu sunt doar un străin pe pământ: nu-Ţi ascunde de mine poruncile Tale! Sufletul mi se topeşte de dor după judecăţile Tale, tot timpul.” (Psalmi 119:18-20) – Imagine 10
11
„Ferice de cei integri în căile lor, care umblă după Legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc mărturiile Lui şi-L caută din toată inima: aceia nu săvârşesc nici o nedreptate şi umblă pe căile Lui.” (Psalmi 119:1-3) – Imagine 11
12
„Iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul şi argintul, şi pentru că găsesc pe deplin drepte toate hotărârile Tale, de aceea urăsc toate cărările înşelătoare.” (Psalmi 119:127) – Imagine 12
13
David a scris și a cântat multe cântece de laudă și de mulțumire lui Dumnezeu: „Mă voi bucura şi mă voi veseli în Tine, voi cânta laudă Numelui Tău, Preaînalte!” (Psalmi 9:2) – Imagine 13
14
Imagine 14