Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Doi ucenici pe drum spre Emaus

Isus apare în fața a doi ucenici, care călătoresc spre Emaus, apoi li Se arată ucenicilor într-o cameră închisă.
Contribuit de Sweet Publishing
1
În a treia zi după răstignirea lui Isus și înmormântarea Lui, doi ucenici mergeau pe drum, ieșind din Ierusalim. Unul dintre ei era Cleopa. – Imagine 1
2
Erau în drum spre un sat numit Emaus, care era la 11 kilometri de la oraș. – Imagine 2
3
Vorbeau despre evenimentele care au condus la moartea lui Isus. În timp ce vorbeau, l-i s-a alăturat un bărbat. Era Isus, dar aceștia nu L-au recunoscut. – Imagine 3
4
Străinul le-a întrebat:<br/>– Despre ce vorbiți?<br/>Aceștia s-au oprit, și s-au întristat. Cleopa a întrebat:<br/>– Ești singura persoană în Ierusalim cine nu știe ce s-a întâmplat? – Imagine 4
5
– Ce s-a întâmplat? – întreba străinul. – Imagine 5
6
– Isus din Nazaret a fost predat preoților, care L-au condamnat la moarte și L-au răstignit, – au explicat ucenicii. – Noi am sperat că El ne va salva. – Imagine 6
7
– Dar azi dimineață, când niște femei s-au dus la mormânt, l-au găsit gol. Trupul lui nu mai era acolo! Unii dintre prietenii noștri s-au dus și ei la mormânt să vadă ce s-a întâmplat, și l-au găsit așa cum au spus femeile. – Imagine 7
8
– Cât de nesăbuiţi sunteţi că nu credeţi tot ce au spus profeţii! Ei ne-au zis că Cristosul o să sufere aceste lucruri înainte să învie. – Imagine 8
9
Apoi străinul le-a explicat cum a scris Moise și ceilalți profeți despre faptul că Mântuitorul lumii va muri și va învia dintre morți. – Imagine 9
10
Când s-au apropiat de Emaus, străinul părea că vrea să se ducă mai departe. L-au invitat să rămână cu ei, și El a acceptat invitația. – Imagine 10
11
În timp ce mâncau împreună, străinul a luat pâinea, a frânt-o și le-a dat-o. Dumnezeu le-a permis să recunoască cine era străinul: Isus! – Imagine 11
12
În momentul acela Isus a dispărut din fața lor. Ei au exclamat:<br/>– Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi când ne explica ce scriu Scripturile despre Mesia? – Imagine 12
13
S-au ridicat și s-au grăbit imediat în Ierusalim. – Imagine 13
14
Au găsit ceilalți ucenici și, agitați, le-au zis despre tot ce li s-a întâmplat. Camera în care erau era încuiată. – Imagine 14
15
Dintr-o dată, Isus a apărut între ei:<br/>– Pace vouă!<br/>Toți s-au speriat, gândindu-se că văd un duh. – Imagine 15
16
– De ce vă temeți și de ce aveți îndoieli? – a întrebat Isus. – Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Atingeți-mă să vă convingeți. Un duh nu are carne și oase, ca mine. – Imagine 16
17
Ucenicii erau plini de bucurie și de mirare, dar încă nu au putut crede că cu adevărat că Isus trăiește.<br/>– Aveți ceva de mâncare? întreba Isus.<br/>I-au dat niște pește fript, și s-au uitat cum Isus mânca. – Imagine 17
18
Isus le-a explicat lucrurile ce nu înțelegeau din scriptură, faptul că fusese scris că El trebuia să sufere și să moară, apoi să învie dintre morți. Le-a spus că va trebui să le spună și altora această veste bună, și să cheme oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, și să primească iertare în numele lui Isus. Apoi Isus a dispărut iar din fața lor. – Imagine 18
19
Imagine 19