Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Ilie și profeții lui Baal

Ilie invită profeții lui Baal la o competiție pe muntele Carmel.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Când poporului lui Israel a început să se închine idolilor, profetul Ilie a predat regelui Ahab mesajul lui Dumnezeu: „Nu va fi nici rouă, nici ploaie în următorii ani până ce nu spun eu.“ – Imagine 1
2
În următorii trei ani nu a căzut ploaie. Nu a venit recolta și era o foamete mare. – Imagine 2
3
Ilie s-a ascuns lângă pârâul Cherit și a primit de mâncare prin corbi. Când pârâul s-a secat, Dumnezeu l-a trimis la nord, în Sarepta, unde a o văduvă a avut grijă de el. În anul al treilea al secetei, Domnul i-a zis lui Ilie să se ducă și să apară în fața regelui Ahab. – Imagine 3
4
Ilie a pornit din Sarepta, și a călătorit în sud, în țara Israelului unde regele Ahab deja îl căutase. Poporul din Samaria era disperat pentru mâncare și apă. Se rugau la Baal, crezând că acest idol controlează vremea și recolta. – Imagine 4
5
Regele Ahab și-a chemat administratorul palatului, pe Obadia, și a spus:<br/>– Du-te prin ţară, pe la toate izvoarele de apă şi pe la toate uedurile! Poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm caii şi catârii în viaţă.<br/>(Obadia a avut credință în Domnul. Când regine Izabela a poruncit ca profeții Domnului să fie omorâți, el a ascuns 100 din ei, câte 50 în câte o peșteră, și în secret i-a aprovizionat cu mâncare și apă.) Regele Ahab și Obadia au pornit în direcții opuse să caute provizii și apă. – Imagine 5
6
În timp ce Obadia mergea pe drum, deodată l-a întâlnit pe Ilie. Obadia a căzut pe pământ în fața lui și a întrebat:<br/>– Tu eşti, Ilie?<br/>– Eu sunt, i-a răspuns el. Du-te şi spune-i regelui Ahab că am venit.<br/>Obadia i-a cerut lui Ilie să promită că va rămâne acolo până când îl aduce pe rege. – Imagine 6
7
Obadia s-a grăbit să-l găsească pe regele Ahab și să-i spună că l-a găsit pe Ilie. – Imagine 7
8
Când regele l-a văzut pe Ilie, l-a acuzat că nenorocește poporul.<br/>– Nu eu l-am nenorocit pe Israel, i-a răspuns Ilie, ci tu şi familia ta, prin faptul că aţi părăsit poruncile Domnului şi l-aţi urmat pe Baal. – Imagine 8
9
– Strânge poporul din tot Israelul la mine, pe muntele Carmel, a cerut Ilie, Adu cei 450 de profeţi ai lui Baal şi pe cei 400 de profeţi ai Aşerei. – Imagine 9
10
Regele Ahab a trimis mesageri peste toată țara ca poporul să se adune pe muntele Carmel. Au fost aduși și cei 450 de profeți ai lui Baal și cei 400 de profeți ai Așerei. – Imagine 10
11
Ilie a vorbit poporului pe muntele Carmel:<br/>– Până când veţi mai şovăi între două convingeri? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmaţi-L pe El, iar dacă Baal este Dumnezeu, urmaţi-l pe acesta!<br/>Poporul a rămas în liniște. – Imagine 11
12
Ilie a continuat:<br/>– Eu sunt singurul care am rămas dintre profeţii Domnului, iar profeţii lui Baal sunt în număr de 450. Să ni se dea doi tauri. Profeții lui Baal să-şi aleagă un taur, să-l taie în bucăţi şi să-l aşeze pe lemnele de pe altar, dar să nu-i dea foc. Iar eu voi pregăti celălalt taur şi-l voi aşeza pe lemne, dar nu-i voi da foc. Apoi, voi să chemaţi numele dumnezeului vostru, iar eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, Acela este adevăratul Dumnezeu.<br/>Poporul a fost de acord cu această competiție. – Imagine 12
13
Profeții lui Baal au ales un taur, l-au tăiat în bucăți și l-au așezat pe lemnele de pe altarul lor. Au dansat de dimineață până la amiază în jurul altarului, strigând:  „Baal, răspunde-ne!“ Dar nu s-a auzit răspuns. – Imagine 13
14
La amiază Ilie a început să-și bată joc de ei:<br/>– Strigați mai tare, spunea, doar este dumnezeu! Poate că meditează sau este ocupat sau se află în călătorie; poate că doarme şi trebuie trezit. – Imagine 14
15
Așadar ei au început să strige mai tare și să se taie cu săbiile şi cu suliţele până a început să le curgă sângele pe ei. A trecut amiaza, dar Baal nu a trimis foc. Au început să strige cu mai mult zel la Baal până a venit seara. Nu au primit însă răspuns, nimeni i-a ascultat. – Imagine 15
16
Apoi Ilie a adunat poporul și a reconstruit altarul lui Dumnezeu, care fusese distrus. L-a construit din 12 pietre și a săpat un șanț în jurul acestuia. Apoi a înjunghiat taurul și l-a așezat pe lemne. Ilie a dat o poruncă ciudată:<br/>– Umpleţi patru ulcioare cu apă şi goliţi-le peste sacrificiu şi peste lemne! Faceţi lucrul acesta încă o dată și a treia oară! În total 12 ulcioare de apă au fost vărsate peste altar, iar apa a umplut șanțul. – Imagine 16
17
În timpul sacrificiului de seară Ilie s-a rugat: „Doamne, fă să se cunoască astăzi că Tu eşti Dumnezeu în Israel, că eu sunt robul Tău şi că am făcut toate aceste lucruri după porunca Ta. Răspunde-mi, ca să cunoască acest popor că Tu eşti Dumnezeu şi să se întoarcă iar la Tine!“ – Imagine 17
18
Deodată a căzut foc de la Domnul și a ars sacrificiul, lemnul, pietrele și pământul. A înghițit și apa din șanț. Oamenii au căzut cu fața pe pământ și au strigat: „Domnul este Dumnezeu! Domnul este Dumnezeu!“ – Imagine 18
19
Ilie a poruncit ca profeții falși ai Baalului să fie prinși și duși în valea Chișon, acolo să fie omorâți, ca să nu mai imanipuleze poporul și să nu-i conducă pe drumuri interzise de Dumnezeu. – Imagine 19
20
Imagine 20