Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Ilie şi profeţii lui Baal

Ilie provoacă 850 de profeți să ia parte într-o competiție pe Muntele Carmel.
Contribuit de Moody Publishers
1
Când Ahab a devenit rege în Israel, el a făcut mai mult rău decât toţi regii care au domnit înaintea lui. – Imagine 1
2
Regele Ahab nu numai că şi-a întors spatele la Dumnezeu şi i s-a închinat lui Baal, dar a încurajat toată naţiunea să facă la fel. – Imagine 2
3
Oamenii care au refuzat să i se închine lui Baal erau persecutaţi sau goniţi din ţară. Profeţii lui Dumnezeu au fost ucişi. – Imagine 3
4
Într-o zi regele a auzit o voce sunând brusc ca fulgerul, şi un străin stătea înaintea lui. – Imagine 4
5
– Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel că în anii aceştia nu va fi nici rouă nici ploaie, decât la cuvântul meu. Era Ilie, profetul, care a venit cu un mesaj de la Domnul Dumnezeu. – Imagine 5
6
Oamenii stăteau în linişte în timp ce Ilie s-a întors şi a plecat. De mult nu s-a auzit nici un profet al lui Dumnezeu, şi totuşi nu au luat în serios pe Ilie şi avertismentul lui Dumnezeu. – Imagine 6
7
Au trecut trei ani fără ploaie în ţara Israelului. A dispărut iarba de pe dealuri. Bovinele au devenit slabi. Nimic nu creştea pe câmp, şi oamenii au avut tot mai puţină mâncare. – Imagine 7
8
În case oamenii sufereau de foame. Dacă nu vine ploaia, în curând toată mâncarea se va termina. Atunci au început să se gândească la avertismentul lui Ilie. – Imagine 8
9
Când regele a văzut că ţara se schimbă în deşert, iar animalele mor de foame, a trimis mesageri să-l caute pe Ilie. – Imagine 9
10
Toţi s-au întors cu acelaşi răspuns: „Ilie nu poate fi găsit.” Regele a trimis mesageri în fiecare oraş şi ţară din împrejurimi. – Imagine 10
11
Mesagerii au început să se teme pentru vieţile lor, pentru că regele a devenit furios când a văzut că nimeni nu îl găseşte pe profet. – Imagine 11
12
Dumnezeu a vorbit cu Ilie: – Du-te, şi arată-te lui Ahab, şi eu voi trimite ploaie pe pământ. – Imagine 12
13
Ilie a pornit, şi l-a întâlnit pe Obadia, slujitorul regelui. Profetul a zis: – Du-te, şi spune-i lui Ahab că Ilie s-a întors. Obadia s-a grăbit înapoi la rege. – Imagine 13
14
Regele Ahab a ascultat raportul lui Obadia, şi a pornit să îl întâlnească pe Ilie. – Imagine 14
15
Lui Ilie nu i-a fost teamă, şi a aşteptat calm sosirea regelui. – Imagine 15
16
Regele a strigat furios: – Tu eşti cel care îl nenoroceşte pe Israel? – Imagine 16
17
Ilie a răspuns: – Nu eu l-am nenorocit pe Israel, ci tu! Ai părăsit poruncile Domnului. – Imagine 17
18
– Te-ai închinat dumnezeului fals Baal. – Imagine 18
19
Ahab nu a putut da nici un răspuns profetului lui Dumnezeu. – Imagine 19
20
Regele a ascultat cum Ilie îi dă instrucţiuni să strângă toţi oamenii din Israel şi toţi profeţii lui Baal pe Muntele Carmel. Ahab a acceptat. – Imagine 20
21
Poporul a venit din toată ţara la Muntele Carmel, curioşi să vadă ce se va întâmpla. – Imagine 21
22
Ilie a vrut ca oamenii să vadă ce putere copleşitoare are Domnul Dumnezeu. – Imagine 22
23
– Până când vă veţi şovăi între două convingeri? – întreba Ilie. – Dacă Domnul este Dumnezeu, urmaţi-L pe El, iar dacă Baal este Dumnezeu, urmaţi-L pe acesta! – Imagine 23
24
Poporul a ascultat, dar nu ia zis nimic. – Imagine 24
25
Ilie a continuat: – Eu sunt singurul profet al Domnului, dar sunt 450 de profeţi ai lui Baal. – Imagine 25
26
– Să pregătească şi ei o jertfă, şi eu voi face la fel, dar nu îi vom da foc. Apoi, ei vor chema numele lui Baal, iar eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, Acela este adevăratul Dumnezeu. – Imagine 26
27
Poporul a fost de acord cu acesta. – Imagine 27
28
Ilie a stat la o parte în timp ce profeţii lui Baal şi-au pregătit jertfa, şi l-au chemat în ajutor pe dumnezeul lor de dimineaţă până la amiază. – Imagine 28
29
Profeţii săreau şi dansau în jurul altarului: – Baal, răspunde-ne! – dar nu a venit răspuns din partea idolului. – Imagine 29
30
La amiază Ilie şi-a bătut joc de profeţi: – Strigaţi mai tare! Poate e ocupat sau se află într-o călătorie. Sau poate că doarme şi are nevoie să-l treziţi. – Imagine 30
31
Profeţii lui Baal au strigat şi mai tare, sărind în jur şi purtându-se în mod tot mai sălbatic, sperând că dumnezeul lor le va răspunde. Şi-au făcut chiar tăieturi cu cuţite, ca Baal să aibă milă de ei. – Imagine 31
32
Oamenii au aşteptat, dar Baal nu a răspuns. Apoi Ilie a chemat oamenii în jurul lui, şi a început să pregătească jertfa. – Imagine 32
33
Întâi a luat douăsprezece pietre, şi a refăcut altarul Domnului, care fusese distrus. – Imagine 33
34
A pus lemnul la loc, şi a aşezat jertfa pe altar. – Imagine 34
35
Apoi a săpat un şanţ în jurul altarului Domnului, şi a avut o rugăminte ciudată. – Imagine 35
36
A cerut ca oamenii să umple douăsprezece ulcioare cu apă… – Imagine 36
37
…şi să le toarne peste jertfă, până când totul a fost destul de ud, şi şanţul s-a umplut. – Imagine 37
38
Oamenii s-au uitat cum se roagă Ilie la altar: – Domnul Dumnezeu al lui Israel, fă să se cunoască astăzi că Tu eşti Dumnezeu, iar eu sunt robul Tău, şi că am făcut toate acestea după porunca Ta! – Imagine 38
39
– Ascultă-mă Doamne, ca acest popor să cunoască că Tu eşti Domnul Dumnezeu, şi să se întoarcă la Tine! – Imagine 39
40
Atunci a căzut focul Domnului. – Imagine 40
41
Altarul, jertfa, apa şi chiar şi pământul a fost înghiţit de flăcări. – Imagine 41
42
Oamenii au căzut cu faţa la pământ, şi au strigat: – Domnul, El este Dumnezeu! Domnul, El este Dumnezeu! Tot poporul I s-a închinat Domnului ca singurului Dumnezeu viu. – Imagine 42
43
Apoi Ilie s-a gândit la ploaie. A urcat pe vârful Muntelui Carmel, şi a căzut pe pământ să se roage. După aceea şi-a trimis slujitorul să se uite spre mare şi să caute un nor de ploaie. – Imagine 43
44
Slujitorul nu a văzut nimic. Ilie s-a rugat, şi a trimis slujitorul înapoi de şapte ori. A şaptea oară slujitorul a zis: – Un nor mic cât o palmă de om se ridică din mare! – Imagine 44
45
Ilie şi-a trimis slujitorul la regele Ahab să-i rapoarte că vine ploaia. Poporul s-a întors la Dumnezeu, iar Domnul le-a binecuvântat iarăşi cu ploaie şi cu mâncare. (Fapte 3:19) – Imagine 45
46
Imagine 46