Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Ilie și văduva din Sarepta

Dumnezeu îi pune la dispoziția lui Ilie o văduvă care îl hrănește cu ulei și făină, apoi, când fiul acesteia moare, profetul îl aduce înapoi în viață.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Când oamenii din Regatul de Nord, Israel au început cultul idolilor, Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Regele Ahab cu un mesaj: „Nu va fi nici rouă, nici ploaie în aceşti ani decât la cuvântul meu.“ În următorii ani nu a venit ploaia, nu s-a produs recoltă, iar animalele mureau din cauza lipsei de mâncare. – Imagine 1
2
Regele Ahab l-a căutat pe Ilie peste tot, dar nu l-a putut găsi. Ilie s-a ascuns în valea Cherit, unde a băut apă din pârâu, iar corbii îi duceau de mâncare. – Imagine 2
3
Când pârâul a secat, Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să pornească spre nord, spre Sarepta, unde va fi hrănit de o văduvă. – Imagine 3
4
Ilie a pornit spre țara Fenicia, în regiunea Sidon, orașul Sarepta. Când a ajuns la poarta orașului, a văzut o văduvă care aduna lemne. – Imagine 4
5
A strigat-o și i-a zis:<br/>– Te rog, adu-mi puţină apă într-un vas ca să beau!<br/>Ea a plecat să-i aducă apă, dar Ilie a strigat-o iar:<br/>– Te rog, adu-mi şi o bucată de pâine! – Imagine 5
6
– Viu este Domnul, Dumnezeul tău, i-a răspuns ea, că nu am pâine, ci doar un pumn de făină într-un vas şi puţin ulei într-un urcior. Acum strâng câteva bucăţi de lemne să pregătesc ultima mâncare pentru mine şi pentru fiul meu ca să mâncăm, iar după aceea vom muri. – Imagine 6
7
– Nu te teme, i-a zis Ilie; du-te şi fă din ceea ce ai o bucată mică de pâine pentru mine şi adu-mi-o. După aceea fă ceva şi pentru tine şi pentru fiul tău, căci aşa spune Dumnezeu: „Făina din vas nu se va consuma, iar uleiul din urcior nu se va termina până în ziua în care Domnul va da ploaie pe pământ.“<br/>Femeia a procedat astfel. – Imagine 7
8
A folosit făina și uleiul pentru a pregăti o mâncare pentru toți trei. – Imagine 8
9
Mai târziu, când s-a întors la vas, a văzut, că făina nu se terminase, iar când s-a uitat în urcior, acesta nu era gol. Indiferent de câtă făină și ulei a folosit, aceștia nu s-au epuizat. – Imagine 9
10
După un anumit timp, însă, s-a întâmplat o tragedie. Fiul văduvei s-a îmbolnăvit. Starea lui a devenit din ce în ce mai rea, și la urmă n-a mai rămas suflare în el.<br/>– Ce ai împotriva mea, om al lui Dumnezeu? a strigat femeia. Ai venit aici să-mi aminteşti păcatul meu şi să aduci moartea fiului meu? – Imagine 10
11
– Dă-mi-l încoace pe fiul tău, i-a zis el.<br/>L-a luat în braţe, l-a dus în odaia de sus unde locuia el şi l-a aşezat pe patul său. Apoi a strigat către Domnul, spunând: „Doamne, Dumnezeul meu, de ce l-ai omorât pe fiul acestei văduve la care locuiesc?“ – Imagine 11
12
S-a întins de trei ori peste copil şi a strigat către Domnul: „Doamne, Dumnezeul meu, Te rog fă ca sufletul acestui copil să se întoarcă în el!“ – Imagine 12
13
Domnul a ascultat rugăciunea lui Ilie; sufletul copilului s-a întors în el şi a revenit la viaţă. Ilie l-a coborât în casă, i l-a dat mamei sale şi i-a zis:<br/>– Iată, fiul tău trăieşte!<br/>Femeia i-a răspuns lui Ilie:<br/>– Acum ştiu că eşti un om al lui Dumnezeu, iar orice cuvânt rosteşti este adevăr! – Imagine 13
14
Imagine 14