Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Elisei și arameii

Dumnezeu îi permite lui Elisei să-și captureze dușmanii, pe care îi hrănește, apoi le dă drumul.
Contribuit de Arabs for Christ
1
Regele Aramului a plănuit să intre în război cu Israel. Dumnezeu, însă, i-a permis profetului Elisei să audă tot ce plănuiau inamicii, chiar și dacă a trăit la sute de mile de ei. – Imagine 1
2
Elisei l-a putut avertiza pe Regele Israelului despre locația unde armata aramă urma să își așeze tabăra, astfel el a putut să se apere. La început regele Aramului a crezut că unul dintre generalii săi este trădător și îl informează pe regele Israelului. Când, însă, a aflat că informatorul era Elisei, a decis să își trimită armata să-l prindă. – Imagine 2
3
Elisei stătea în orașul Dotan. Când ziua următoare, slujitorul său s-a sculat și a ieșit, a văzut că regele din Aram și armata lui cu cai a înconjurat orașul.<br/>– O, nu, ce putem face? întrebă slujitorul. – Imagine 3
4
– Nu te teme, răspunse Elisei. Cei care sunt cu noi, sunt mai mulți, decât cei care sunt cu ei.<br/>Elisei s-a rugat: „O Doamne, deschide-i ochii ca să poată vedea!“<br/>Domnul a deschis ochii slujitorului, și a văzut că muntele în jurul lui Elisei era plin de cai și care de foc. – Imagine 4
5
Când inamicii s-au apropiat, Elisei s-a rugat: „Te rog, loveşte-i pe aceşti oameni cu orbire!“ Dumnezeu le-a lovit cu orbire așa cum a cerut Elisei. – Imagine 5
6
El le-a zis soldaților orbi: „Urmaţi-mă şi vă voi duce la omul pe care îl căutaţi.“ – Imagine 6
7
Apoi le-a condus în orașul Samaria, unde staționa regele Israelului și armata lui. – Imagine 7
8
Când au ajuns în oraș, Elisei a zis: „Doamne, deschide ochii acestor oameni ca ei să poată vedea!“ Şi Domnul le-a deschis ochii, iar ei au văzut că erau captivi în orașul Samariei. Regele a înconjurat dușmanii și l-a întrebat pe Elisei:<br/>– Să-i ucid?<br/>– Nu-i ucide. I-ai ucide pe cei pe care-i iei captivi cu sabia şi cu arcul tău? – Imagine 8
9
– Serveşte-i cu pâine şi cu apă, iar după aceea să se întoarcă în țara lor.<br/>Regele le-a pregătit un ospăț mare. După ce au terminat de mâncat și de băut, le-a dat voie să plece acasă. După ce au văzut cu ce milă au fost tratați, trupele din Aram nu au mai năvălit țara lui Israel. – Imagine 9
10
Imagine 10