Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Naaman, conducătorul lepros al oștirii

Naaman, conducătorul oștirii regelui din Aram, e sfătuit de către o fată tânără evreică să-l viziteze pe profetul Elisei, care l-ar putea vindeca din leprosie.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Naaman era conducătorul oștirii regelui Aramului. El era un războinic viteaz, cu multe victorii, respectat de rege. Acest soldat curajos însă a descoperit că are o boală teribilă, numită lepră. – Imagine 1
2
Regatul Aramului nu era departe de Regatul Israelului, unde trăia profetul Elisei. – Imagine 2
3
Niște cete de aramei au pornit în Israel, și au luat captivă o tânără din țara lui Israel, care servea soției lui Naaman. – Imagine 3
4
Ea a zis stăpânei sale: „Dacă stăpânul meu ar merge la profetul din Samaria, el l-ar vindeca de lepra lui.“ Astfel Naaman i-a cerut regelui din Aram să-i scrie regelui din Israel, și a pornit cu cadouri de argint, aur şi zece rânduri de haine. – Imagine 4
5
Regele Israelului a citit scrisoarea: „Îți trimit pe slujitorul meu, Naaman, ca să-l vindeci de lepra lui.“ Regele şi-a sfâşiat hainele şi a zis: „Sunt eu Dumnezeu ca să omor şi să înviez? De ce mă roagă acesta să vindec un om de lepra lui? Sunt sigur că caută numai un motiv de ceartă cu mine.“ – Imagine 5
6
Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că regele lui Israel şi-a sfâşiat hainele, i-a trimis acest mesaj: „De ce ţi-ai sfâşiat hainele? Trimite acel om la mine şi va şti că există un profet în Israel!“ – Imagine 6
7
Naaman s-a dus cu caii şi carele sale, şi s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei i-a trimis un mesager, spunându-i: „Du-te şi spală-te în Iordan de şapte ori, iar carnea ţi se va vindeca şi vei fi curat.“ – Imagine 7
8
Dar Naaman s-a mâniat şi a zis: „Eu credeam că va ieşi la mine, se va opri înaintea mea şi va chema Numele Domnului, Dumnezeul lui, iar pe urmă îşi va pune mâna peste rană şi mă va vindeca de lepră. Râurile Damascului sunt mai bune decât toate apele Israelului. Nu puteam să mă spăl în ele şi să fiu curat?“ Apoi s-a întors şi a plecat plin de mânie. – Imagine 8
9
Dar slujitorii lui s-au dus la el şi i-au zis: „Dacă profetul ţi-ar fi spus să faci un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult acum, când ţi-a spus să te speli ca să fii curat!“ Atunci Naaman a pornit spre râul Iordan. – Imagine 9
10
S-a coborât în râu şi s-a cufundat o dată... apoi încă o dată... – Imagine 10
11
S-a cufundat a treia și a patra oară... – Imagine 11
12
Apoi a cincea oară... a șasea oară... – Imagine 12
13
Și în final s-a cufundat de șapte ori...  Aşa cum i-a spus Elisei, iar carnea lui a devenit iarăşi curat, ca aceea a unui copilaş. – Imagine 13
14
Naaman și oamenii săi s-au întors la Elisei. Naaman i-a zis:<br/>„Acum ştiu că nu este alt Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Primeşte, te rog, un dar din partea slujitorului tău.“<br/>Elisei a răspuns: „Viu este Domnul, al Cărui slujitor sunt, că nu voi lua nimic.“ Şi cu toate că Naaman a insistat, Elisei a refuzat darul. Naaman i-a promis lui Elisei, că i se va închina numai Domnului în viitor. „Du-te în pace“, zise Elisei. – Imagine 14
15
Ghehazi, slujitorul lui Elisei, a alergat după Naaman, spunând: „Stăpânul meu m-a trimis să-ţi spun: Doi tineri dintre fiii profeţilor au venit la mine din regiunea muntoasă a lui Efraim. Dă-mi, te rog, pentru ei argint şi două rânduri de haine.“<br/>Naaman era dispus să-i dea lui Ghehazi de două ori cantitatea cerută de el, împreună cu două rânduri de haine. El le-a luat, și le-a dus în secret în casă, unde le-a ascuns. – Imagine 15
16
Elisei l-a întrebat: „Unde ai fost, Ghehazi?“<br/>„Niciunde.“ minți Ghehazi.<br/>„Oare nu a fost duhul meu cu tine când Naaman s-a coborât să vorbească cu tine?“ întreba Elisei. El știa despre drumul fals al lui Ghehazi, și a declarat:<br/>„Lepra lui Naaman să se lipească de tine și urmașii tăi pentru totdeauna.“<br/>Pielea lui Ghehazi a devenit lepros, albă ca zăpada. – Imagine 16
17
Imagine 17