Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Elisei și asediul Samariei

Regele vrea să-l execute pe Elisei când Samaria este sub asediu.
Contribuit de Arabs for Christ
1
Ben-Hadad, regele Aramului și-a adunat întreaga oștire, și a asediat Samaria, unde trăia regele Israelului. – Imagine 1
2
Asediul a durat atât de mult, încât s-au terminat proviziile din Samaria. Oamenii sufereau de foamete. Mâncarea ce a rămas, era vândut la prețuri ridicole. – Imagine 2
3
Când a auzit cât de disperați au devenit oamenii și ce sacrificii aduceau pentru a găsi mâncare, regele Ioram al Israelului a căutat pe cineva pe care să învinuiască. Și-a sfâșiat hainele, și a declarat:<br/>– Dumnezeu să se poarte cu mine cu toată asprimea, dacă capul profetului Elisei îi va rămâne pe umeri astăzi!<br/> – Imagine 3
4
Elisei şedea în casă cu cei din sfatul bătrânilor. Dumnezeu i-a dat de știre ce plănuia regele, și a zis celor din sfatul bătrânilor:<br/>– Vedeţi că acest ucigaş trimite pe cineva să-mi ia capul? Când va veni mesagerul, închideţi uşa şi ţineţi-l la uşă. – Imagine 4
5
A ajuns regele în fața casei lui Elisei împreună cu un ofițer, dar nu a putut să intre.<br/>– Acest dezastru este de la Dumnezeu, striga regele. De ce să-L mai aștept pe Domnul? – Imagine 5
6
În casă, din spatele ușii blocate Elisei răspunse:<br/>– Domnul spune că mâine, pe vremea aceasta, mâncarea se va vinde foarte ieftin. – Imagine 6
7
Ofițerul care veniseră cu rege a bătut joc de afirmarea lui Elisei:<br/>– Nici dacă ar face Domnul ferestre în cer nu s-ar putea întâmpla un asemenea lucru.<br/>Elisei i-a răspuns ofițerului:<br/>– Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca! – Imagine 7
8
La intrarea în oraș se aflau patru bărbați cu lepră. Aceștia au zis:<br/>– Dacă rămânem aici, vom muri. Să mergem în tabăra arameilor, și să ne predăm. Dacă ne vor cruța viața, vom trăi, iar dacă ne vor ucide, vom muri. – Imagine 8
9
În amurg, s-au ridicat și au mers în tabăra arameilor. Când au ajuns la marginea taberei, nu au găsit pe nimeni. – Imagine 9
10
Domnul făcuse ca inamicii să audă vuietul unei mari oștiri. Din frică că regele Israelului a plătit oștirile hitiților și a egiptenilor să le atace, au lăsat totul în urmă, și au fugit să-și scape viața. – Imagine 10
11
Cei patru oameni leproși au intrat într-una din corturi, au mâncat și au băut. Apoi au luat argintul, aurul și hainele, și s-au dus să le ascundă. Întrocându-se, au intrat într-un alt cort, au luat și de acolo obiecte de valoare, și le-au ascuns. – Imagine 11
12
Apoi au vorbit așa între ei:<br/>– Nu este bine ceea ce facem! Ziua aceasta este o zi a veștilor bune, iar noi tăcem. Să nu așteptăm până în zori, ci să mergem și să anunțăm la palat! – Imagine 12
13
S-au dus deci, și au vorbit cu străjerii de la poartă, care au raportat vestea la rege. – Imagine 13
14
Regele s-a sculat, dar nu a avut încredere în această veste.<br/>– Ne-au pregătit o capcană ca să ieșim din oraș, după care să ne atace. – Imagine 14
15
Unul dintre ofițerii lui a sugerat să pregătească cei cinci cai rămași în oraș, să le înhămeze în care, și să le trimită să vadă ce se va întâmpla. Au pornit imediat două care din Samaria până la râul Iordan. – Imagine 15
16
Când aceștia s-au întors, ofițerii au raportat că armata arameilor fugiseră, iar drumul era plin de hainele și echipamentul lor. Dumnezeu Și-a ținut promisiunea. – Imagine 16
17
Cu toții s-au grăbit să găsească de mâncare între lucrurile lăsate de armata arameilor. Conform profeției lui Elisei, era mâncare atât de multă, încât se vindea foarte ieftin. – Imagine 17
18
Regele încredințase paza porții ofițerului care bătuse joc de vorbele lui Elisei. Acesta a murit călcat în picioare de poporul care era într-o grabă nebună să iasă din oraș. Astfel s-a întâmplat exact așa cum i-a profețit Elisei: a văzut minunea cu ochii săi, dar nu a mâncat din mâncare. – Imagine 18
19
Imagine 19