Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Întâmplarea lui Estera, partea a II-a – Estera plănuieşte salvarea iudeilor

Regina Estera și evreii se roagă și postesc pentru ca Dumnezeu să îi salveze de sentința de moarte, dată de Haman.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Capitolul 4:<br/>Când iudeii au auzit legea mezilor şi ai perşilor despre uciderea lor în ziua a 13-a a lunii a douăsprezecea, au început să plângă şi să jeluiască. Mulţi dintre ei s-au îmbrăcat în haine de sac şi cenuşă ca şi semnul doliului. – Imagine 1
2
Când Mardoheu a auzit că Haman plănuise să ucidă iudeii, şi-a rupt hainele, s-a îmbrăcat în haine de sac şi cenuşă, şi a umblat prin oraş, plângând şi jelind amarnic. – Imagine 2
3
Când Estera a auzit despre cele întâmplate cu Mardoheu, l-a trimis pe Hatac, unul dintre slujitorii împăratului cu haine să se îmbrace. El însă le-a refuzat. – Imagine 3
4
Hatac a fost trimis iarăşi de Estera pentru a afla motivul amărăciunii lui Mardoheu. Mardoheu i-a dat lui Hatac textul noii legi, şi i-a spus cât de mult a promis să plătească Haman împăratului pentru a distruge iudeii. L-a rugat pe Hatac să-i spună Esterei să se ducă la împărat, şi să-l roage pentru milă şi pentru salvare pentru poporul iudeilor. – Imagine 4
5
Hatac i-a spus aceste lucruri Esterei.<br/>– Oricine se duce în curtea interioară a împăratului fără să fie chemat, este dat morţii, dacă împăratului nu îi întinde sceptrul de aur şi astfel nu îi cruţă viaţa. Nu am fost chemată de împărat de 30 de zile. – Imagine 5
6
Cuvintele lui Estera au ajuns înapoi la Mardoheu. El i-a trimis acest mesaj:<br/>„Să nu crezi că vei scăpa doar pentru că locuieşti la palat. Dacă rămâi în tăcere, iudeii vor muri. Cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns împărăteasă?" – Imagine 6
7
Estera i-a răspuns lui Mardoheu:<br/>– Adună toţi iudeii din Susa, rugaţi-vă şi postaţi pentru mine. Nu mâncaţi nimic pentru trei zile. Şi eu mă voi ruga şi voi posti cu voi. Apoi mă voi duce la împărat, chiar şi dacă nu mă cheamă. Dacă voi muri, voi muri. – Imagine 7
8
Capitolul 5:<br/>În a treia zi, Estera s-a îmbrăcat în hainele sale împărăteşti, şi s-a oprit în interiorul palatului, în faţa sălii împăratului. Când împăratul a văzut-o, s-a bucurat, şi şi-a întins sceptrul de aur spre ea, cruţându-i viaţa. – Imagine 8
9
– Ce dorinţă ai?, a întrebat-o. Chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie, ţi se va da.<br/>– Aş vrea să invit împăratul şi pe Haman la un ospăţ special pe care l-am pregătit, răspunse Estera. – Imagine 9
10
Astfel împăratul şi Haman s-au dus la ospăţul Esterei.<br/>– Care-ţi este dorinţa?, a întrebat iar împăratul. – Imagine 10
11
– Aş vrea să invit împăratul şi pe Haman la un alt ospăţ mâine. Atunci voi răspunde la întrebarea împăratului. – Imagine 11
12
Haman a părăsit palatul vesel, dar când l-a văzut pe Mardoheu, care nu se apleca înaintea lui şi nu-l respecta, s-a umplut de mânie împotriva lui. – Imagine 12
13
S-a dus la prietenii săi şi Zereş, soţia sa, şi le-a vorbit despre bogăţia sa, despre mulţimea fiilor săi, şi despre tot ce făcuse împăratul ca să-l înalţe.<br/>– Am fost invitat chiar şi la un ospăţ cu împăratul şi împărăteasa mâine. Totuşi, nu mă pot bucura până când Mardoheu stă la poarta împăratului. – Imagine 13
14
Soţia sa şi prietenii săi au avut o idee:<br/>– Dimineaţa pregăteşte o spânzurătoare, şi roagă-l pe împărat să-l spânzure pe Mardoheu pe ea.<br/>Ideea i-a plăcut lui Haman, şi a construit o spânzurătoare de 23 m înălţime. – Imagine 14
15
Capitolul 6:<br/>În acea noapte împăratul nu a putut dormi, şi a poruncit să se aducă cronica împărăţiei sale şi să se citească din ea. Când s-a citit despre complotul dezvăluit de Mardoheu, a întrebat:<br/>– Ce onoare i s-a dat lui Mardoheu pentru această faptă? – Imagine 15
16
Cei care îl slujeau au răspuns:<br/>– Nu i s-a dat nimic.<br/>– Cine este în curte? a întrebat împăratul.<br/>– Haman stă în curte, i-au răspuns slujitorii.<br/>El veniseră să-l roage pe împărat ca Mardoheu să fie executat pe spânzurătoarea pe care el construise.<br/>– Aduceţi-l pe Haman, a poruncit. – Imagine 16
17
Împăratul l-a întrebat pe Haman:<br/>– Ce trebuie făcut pentru omul pe care împăratul doreşte să-l onoreze?<br/>Gândindu-se că împăratul vroia să-l onoreze pe el, Haman a răspuns:<br/>– Omului pe care împăratul doreşte să-l onoreze trebuie să i se aducă mantia imperială cu care se îmbracă împăratul şi calul pe care călăreşte împăratul. – Imagine 17
18
Cel mai nobil dintre demnitarii împăratului să-l plimbe călare prin cetate, strigând: „Aşa se cuvine să se facă omului pe care împăratul doreşte să-l onoreze!“ – Imagine 18
19
– Grăbeşte-te şi ia mantia şi calul, aşa cum ai spus, şi fă-i întocmai lui Mardoheu, iudeul care stă la poarta împăratului. Să nu laşi nimic nefăcut din ce ai zis!, a poruncit împăratul. – Imagine 19
20
Astfel Haman l-a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a pus pe un cal, şi l-a plimbat călare prin oraş, strigând: „Aşa se cuvine să se facă omului pe care împăratul doreşte să-l onoreze!“ – Imagine 20
21
Haman, umilit, s-a grăbit acasă mâhnit, şi a spus totul soţiei sale şi prietenilor săi.<br/>– Dacă ai început să cazi înaintea lui Mardoheu, nu vei putea face nimic împotriva lui. Vei cădea. – Imagine 21
22
În momentul acesta a venit unul dintre slujitorii împăratului să-l ia pe Haman la ospăţul pregătit de Estera pentru el şi pentru împărat. – Imagine 22
23
Imagine 23