Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Chemarea lui Ezechiel și prima viziune

Ezechiel are o viziune prin care este chemat să fie mesagerul lui Dumnezeu între iudeii captivi din Babilonia.
Contribuit de Sweet Publishing
1
În anul 597 înaintea erei noastre, după o revoltă împotriva Babilonului, babilonienii au luat captivi un grup cu cei mai educați și cei mai isteți iudei. Între aceștia fusese și un preot de 25 de ani, numit Ezechiel. – Imagine 1
2
Captivii au fost duși în Babilon, unde trăiau ca sclavi lângă râul Chebar. (Unii cred că acest loc era Chebar, o localitate la nord dinspre Babilon. Alții cred că e vorba de Canalul din Babilon, o ramură a râului Eufrat). – Imagine 2
3
Ezechiel trăise în Babilon de 5 ani când în anul 593 înaintea erei noastre, în 31 iulie Dumnezeu îi vorbise printr-o vedenie. – Imagine 3
4
A văzut un nor mare, strălucitor, plin de foc. Din nor a strălucit un fulgere. – Imagine 4
5
În nor s-au văzut patru ființe, a căror înfățișare era asemănător unor oameni, dar fiecare avea câte patru fețe și câte patru aripi. Înainte fiecare ființă avea o față de om. În partea dreaptă, fiecare aveau câte o față de leu. – Imagine 5
6
Când s-a uitat la ei, Ezechiel a văzut că fiecare avea câte o roată cu strălucirea crisolitului. În mijlocul roților se afla o altă roată, astfel ființele au putut să se deplaseze în fiecare direcție, iar obezile lor erau pline de ochi. Oriunde mergeau ființele, roțile mergeau cu ei, pentru că duhul ființelor era în roți. Bătaia aripilor răsuna ca vuietul unor ape mari și zgomotului unei oștiri. – Imagine 6
7
Deasupra celor patru ființe era o întindere și un tron, având strălucirea pietrei de safir. Pe tron se afla cineva cu înfățișarea unui om. De la brâu în jos arăta ca focul, iar de la brâu în sus avea culoarea de metal lustruit. Era înconjurat de o lumină care arăta ca curcubeul. – Imagine 7
8
Ezechiel știa că vede gloria lui Dumnezeu, și imediat a căzut cu fața la pământ. – Imagine 8
9
Dumnezeu i-a zis: „Fiul omului, stai în picioare şi-ţi voi vorbi!“ Atunci Duhul lui Dumnezeu a intrat în Ezechiel și l-a ridicat în picioare. – Imagine 9
10
Dumnezeu i-a zis lui Ezechiel: „Fiul omului, Eu te trimit la israeliţi, la acest neam răzvrătit care s-a ridicat împotriva Mea! Aceștia sunt ca niște copii neastâmpărați.” – Imagine 10
11
„Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, tu vei fi profetul meu. Nu te teme de ei sau de ce îți vor zice.” – Imagine 11
12
„Sunt atât de neascultători, încât între ei te vei simți ca și când ai fi între spini și scorpioni.” – Imagine 12
13
„Fie că te vor asculta, fie că nu, spune-le cuvintele mele. Ascultă-mă, și mănâncă ceea ce îți dau.” – Imagine 13
14
Ezechiel s-a uitat, și a văzut o mână întinsă, ținând un sul. Pe ambele părți erau înscrise vorbe de plângeri și bocete. – Imagine 14
15
Vocea a zis: „Mănâncă sulul, și vorbește neamului rebel.”<br/>Ezechiel și-a deschis gura, iar Domnul l-a făcut să mănânce sulul. Avea gustul dulce ca mierea. Dumnezeu l-a asigurat pe Ezechiel că nu îl trimite la o națiune necunoscută sau la oameni care vorbesc o altă limbă, ci îl trimite la propriul popor. L-a avertizat, însă, pe Ezechiel, că poporul nu îl va asculta, dar să nu se simtă descurajat, pentru că El îi va face fruntea puternică ca cremenea. – Imagine 15
16
Duhul lui Dumnezeu l-a ridicat pe Ezechiel, și a auzit o voce asemănătoare unui fulger: „Binecuvântată fie slava Domnului!”<br/>Vuietul creștea în timp ce ființele își mișcau aripile și se mișcau roțile de lângă ei. – Imagine 16
17
Duhul lui Dumnezeu l-a luat pe Ezechiel la captivii din Tel Abib, lângă râul Chebar. Acolo a stat înmărmurit printre ei timp de șapte zile, dar știa că Dumnezeu îl va face puternic. – Imagine 17
18
După 7 zile, Dumnezeu i-a vorbit lui Ezechiel: „Trebuie să avertizezi poporul. Dacă îți spun să-i avertizezi pe cei nelegiuiți că vor muri, și tu nu îi avertizezi, tu vei fi responsabil pentru ei. Dacă însă îi avertizezi, și ei nu te ascultă, nu va fi vina ta.” – Imagine 18
19
Ezechiel s-a sculat, și a plecat în pustie. – Imagine 19
20
Acolo a văzut încă o dată slava Domnului, și a căzut pe pământ. – Imagine 20
21
Duhul lui Dumnezeu a intrat în Ezechiel, și l-a ridicat pe picioare. I-a zis să se ducă și să se încuie în casă. Dumnezeu a zis: „Îți voi lipi limba de cerul gurii tale, și vei fi mut. Dar când voi vorbi cu tine, îți voi deschide gura, și tu le vei spune: «Aşa vorbeşte Stăpânul Domn! și cine va vrea să asculte, va asculta. Și cine va refuza să asculte, să nu asculte.»” – Imagine 21
22
În tot restul vieții, Ezechiel a devenit un profet care vorbea iudeilor rebeli despre judecata lui Dumnezeu pentru răzvrătirea lor. – Imagine 22
23
Le-a zis iudeilor rebeli și promisiunea lui Dumnezeu că le va aduce înapoi în țara lor, dacă se vor pocăi, și se vor întoarce la El. – Imagine 23
24
Imagine 24