Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Ezra se întoarce la Ierusalim

Ezra se întoarce la Ierusalim pentru a încuraja oamenii să respecte legea lui Dumnezeu.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Ezra era un cărturar şi preot, care locuia în Babilon, în Imperiul persian în timpul domniei împăratului Artaxerxes. Împăratul i-a dat lui Ezra o scrisoare permiţându-i să se întoarcă în Ierusalim, să înveţe poporul despre legile lui Dumnezeu şi să numească judecători peste popor. Împăratul i-a dat obiecte de aur şi argint care fuseseră luate din Templul din Ierusalim. Ezra a adus şi suluri cu legea lui Dumnezeu. Şi-a devotat toată viaţa să înveţe poporul să trăiască conform voinţei lui Dumnezeu. – Imagine 1
2
Un grup mare de evrei s-a adunat împreună cu Ezra la râul Ahava. Deşi erau preoţi între ei, nu veneau nici leviţi nici slujitori de Templu înapoi la Ierusalim. Ezra avea nevoie de ei pentru a învăţa poporul legile lui Dumnezeu. – Imagine 2
3
Astfel Ezra a trimis nişte conducători cu un mesaj la Ido, conducătorul leviţilor din Casifia, şi i-a cerut ajutorul. – Imagine 3
4
38 de leviţi şi 220 de slujitori de Templu au răspuns la chemarea lui Ezra, şi au pornit şi ei împreună cu popor înapoi la Ierusalim. – Imagine 4
5
Ezra a ales 12 dintre conducătorii preoţilor şi le-a dat aurul, argintul şi celelalte valori primite de la Împărat pentru Templul din Ierusalim. Le-a rugat să aibă grijă de cele 850 talanţi (29 de tone) de comori. – Imagine 5
6
Ezra a rugat tot poporul să ţină post şi să se roage pentru un drum sigur. Nu a cerut soldaţi de la Împărat ca să le apere pe drum, pentru că ştia că Dumnezeu le protejează pe cei care se întorc la El, şi le arată mânia celor care Îl părăsesc. Poporul a pornit având încredere în Dumnezeu şi puterea Sa de a le apăra. – Imagine 6
7
Drumul a durat patru luni, dar Dumnezeu le-a protejat de la atacurile duşmanilor şi bandiţilor. – Imagine 7
8
În sfârşit Ezra şi evreii care erau cu el au ajuns la Ierusalim. – Imagine 8
9
S-au aşezat şi s-au odihnit 3 zile. – Imagine 9
10
În a patra zi, s-a cântărit iar aurul şi argintul de către un preot numit Meremot, şi totul a fost în ordine. Nu a lipsit nimic. Apoi toţi au adus arderi de tot lui Dumnezeu. – Imagine 10
11
Cu puţin după întoarcerea în Ierusalim conducătorii au venit la Ezra, şi i-au raportat că mulţi dintre evreii care trăiau acolo şi-au luat soţii necredincioşi din ţările dimprejur, inclusiv preoţii şi leviţii. – Imagine 11
12
Ezra s-a uluit auzind această veste. Şi-a sfâşiat hainele, şi-a smuls păr din cap şi din barbă. Cei care L-au iubit pe Dumnezeu s-au adunat în jurul lui Ezra, care a rămas îngrozit până la jertfa de seară. – Imagine 12
13
Apoi a căzut pe genunchi, şi s-a rugat cu mâinile întinse spre Dumnezeu. Ezra I-a spus Domnului cât de ruşine îi era din cauza păcatului poporului. Ei Îl părăsiseră pe Dumnezeu, care i-a dus în captivitate, apoi şi-a arătat bunăvoinţa, pentru că i-a adus înapoi. Totuşi, ei au păcătuit luându-şi soţii necredincioşi. Ezra L-a rugat pe Dumnezeu să nu le distrugă. – Imagine 13
14
În timp ce el se ruga şi plângea în faţa Templului, s-a adunat o mulţime de evrei, care au plâns şi ei amarnic. Unul dintre ei, Şecania, a spus:<br/>– I-am fost necredincioşi Dumnezeului nostru, căsătorindu-ne cu femei străine, care nu I se închină lui Dumnezeu. Să promitem că vom izgoni aceşti femei şi copiii lor conform Legii lui Dumnezeu! – Imagine 14
15
Ezra s-a ridicat, şi i-a pus pe conducătorii preoţilor, leviţii şi poporul să jure că aşa vor face. S-a dat un ordin ca toţi bărbaţii care s-au întors din captivitate să se adune în Ierusalim, altfel proprietatea lor va fi confiscată. – Imagine 15
16
În trei zile, toţi bărbaţii lui Iuda şi ai lui Beniamin s-au strâns în faţa Templului. Ploua, şi ei tremurau. Ezra le-a zis:<br/>– Aţi fost necredincioşi şi v-aţi căsătorit cu femei străine. Daţi slavă acum Domnului, şi împliniţi voia Lui! Separaţi-vă de popoarele din ţară şi de soţiile străine! – Imagine 16
17
Ei au răspuns:<br/>– Ai dreptate. Vom face precum ne-ai spus, însă avem nevoie de timp pentru a ne îndrepta viaţa.<br/>Cei care aveau soţii străine au acceptat să apară în faţa judecătorilor oraşului. Numai câţiva s-au opus planului. – Imagine 17
18
Ezra a ales nişte capi de familie, şi aceştia s-au aşezat să investigheze cazurile în prima zi a lunii a zecea. Au rezolvat toate cazurile până în prima zi a lunii întâi (112 de cazuri în total). – Imagine 18
19
Bărbaţii care aveau soţii necredincioşi, s-au despărţit de acestea, şi au oferit lui Dumnezeu jertfe pentru păcatele lor. Între aceştia erau şi preoţi, leviţi, muzicieni şi servitori ai Templului. – Imagine 19
20
Imagine 20