Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Cuvântul devenit trup

Ioan își începe Evanghelia prin descrierea evenimentului cum Dumnezeu a devenit om și a trăit între noi.
1
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. – Imagine 1
2
Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. – Imagine 2
3
Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a învins-o. – Imagine 3
4
Era un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. – Imagine 4
5
El a venit ca martor ca să depună mărturie despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. Nu el era Lumina, ci el a venit ca să depună mărturie despre Lumină. – Imagine 5
6
Lumina adevărată, Care îl luminează pe orice om, venea în lume. – Imagine 6
7
El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. – Imagine 7
8
A venit la ceea ce era a Lui, dar ai Săi nu L-au primit. – Imagine 8
9
Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui,... – Imagine 9
10
...le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu,... – Imagine 10
11
...născuţi nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. – Imagine 11
12
Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi. – Imagine 12
13
Noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. – Imagine 13
14
Ioan depunea mărturie despre El şi striga: „Acesta este Cel despre Care spuneam: «Cel Ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine!»“ Fiindcă noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har. – Imagine 14
15
Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos. – Imagine 15
16
Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul născut, El Însuşi Dumnezeu, Cel Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut. – Imagine 16
17
Imagine 17