Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Anunţarea naşterii lui Ioan

Un înger apare în fața lui Zaharia, și îi promite un fiu, dar devreme ce soția lui, Elisabeta, este prea bătrână să mai aibă copii, el nu îl crede.
1
În zilele lui Irod, regele Iudeii,... – Imagine 1
2
...era un preot pe nume Zaharia, din ceata preoţească a lui Abia. Soţia lui era dintre fiicele lui Aaron şi se numea Elisabeta. – Imagine 2
3
Amândoi erau drepţi înaintea lui Dumnezeu, trăind fără vină, potrivit cu toate poruncile şi rânduielile Domnului. – Imagine 3
4
Dar nu aveau nici un copil, fiindcă Elisabeta era stearpă şi amândoi erau acum înaintaţi în vârstă. – Imagine 4
5
Într-o zi, în timp ce Zaharia era de slujbă, pentru că venise rândul cetei lui să slujească înaintea lui Dumnezeu,... – Imagine 5
6
...a ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, să intre în Templul Domnului ca să tămâieze. – Imagine 6
7
La ora tămâierii, toată mulţimea poporului se ruga afară. – Imagine 7
8
Atunci i s-a arătat un înger al Domnului, stând în picioare la dreapta altarului tămâierii. Când l-a văzut, Zaharia s-a tulburat şi l-a cuprins frica. – Imagine 8
9
Dar îngerul i-a zis:<br/>– Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. – Imagine 9
10
– Soţia ta, Elisabeta, îţi va naşte un fiu şi îi vei pune numele Ioan. El va fi bucuria şi veselia ta şi mulţi se vor bucura de naşterea lui, căci el va fi mare înaintea Domnului. – Imagine 10
11
– Nu va bea niciodată vin, nici băutură tare şi va fi umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. El îi va întoarce pe mulţi israeliţi la Domnul, Dumnezeul lor. – Imagine 11
12
– Va merge înaintea Lui, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile taţilor spre copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea celor drepţi, ca să pregătească Domnului un popor care să fie gata pentru El. – Imagine 12
13
Zaharia l-a întrebat pe înger:<br/>– După ce voi cunoaşte lucrul acesta? Căci eu sunt bătrân, iar soţia mea este înaintată în vârstă!<br/>Îngerul i-a răspuns:<br/>– Eu sunt Gabriel, cel care stă în prezenţa lui Dumnezeu, şi am fost trimis să vorbesc cu tine şi să-ţi aduc aceste veşti bune. – Imagine 13
14
– Iată că vei fi mut şi nu vei mai putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor. – Imagine 14
15
Oamenii îl aşteptau pe Zaharia şi se mirau de întârzierea lui în locul cel sfânt. – Imagine 15
16
Când a ieşit, nu putea să le vorbească, astfel că ei au înţeles că avusese o vedenie în Templu. El a continuat să le facă semne şi să rămână mai departe mut. – Imagine 16
17
Când i s-au terminat zilele de slujire, s-a dus acasă. După un timp, Elisabeta, soţia lui, a rămas însărcinată. Ea s-a ţinut ascunsă timp de cinci luni. – Imagine 17
18
A zis: „Iată ce mi-a făcut Domnul atunci când a privit spre mine, înlăturându-mi dispreţul pe care l-am îndurat între oameni!“ – Imagine 18
19
Imagine 19