Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
În luna a şasea a sarcinei Elisabetei, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret,... – Imagine 1
2
...la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. – Imagine 2
3
Îngerul a intrat la ea şi i-a zis:<br/>– Plecăciune, ţie căreia ţi s-a arătat bunăvoinţă! Domnul este cu tine!<br/>Ea a fost foarte tulburată de mesajul îngerului şi se gândea ce ar putea să însemne salutul acesta. – Imagine 3
4
Îngerul i-a zis:<br/>– Nu te teme, Maria, pentru că ai găsit har din partea lui Dumnezeu! – Imagine 4
5
– Iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus. – Imagine 5
6
– El va fi mare şi va fi numit „Fiul Celui Preaînalt“, iar Domnul Dumnezeu Îi va da tronul strămoşului Său, David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit! – Imagine 6
7
Maria l-a întrebat pe înger:<br/>– Cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?<br/>Îngerul i-a răspuns:<br/>– Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri! – Imagine 7
8
– De aceea Sfântul Care se va naşte va fi numit „Fiul lui Dumnezeu“. Iată că Elisabeta, ruda ta, a conceput şi ea un fiu, la bătrâneţe; şi ea, care era numită stearpă, este acum în luna a şasea! Căci nimic nu este imposibil cu Dumnezeu. – Imagine 8
9
Maria a zis:<br/>– Iată-mă, sunt sclava Domnului! Facă-mi-se după cuvântul tău!<br/>Și îngerul a plecat de la ea. – Imagine 9
10
Imagine 10