Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Nașterea lui Ioan Botezătorul

Zaharia și Elisabeta vor avea un copil, exact cum le-a promis Dumnezeu, și este numit Ioan.
1
Când i s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un băiat. Vecinii şi rudele au auzit că Domnul Şi-a arătat marea îndurare faţă de ea şi s-au bucurat împreună cu ea. – Imagine 1
2
În ziua a opta, au venit să circumcidă copilul. Voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. – Imagine 2
3
Dar mama lui a zis: „Nu, ci îl va chema Ioan!“<br/>Ei i-au zis: „Nu este nimeni între rudele tale care să poarte acest nume!“ – Imagine 3
4
Şi îi făceau semne tatălui copilului, ca să ştie ce nume doreşte să-i dea. – Imagine 4
5
El a cerut o tăbliţă şi a scris: „Numele lui este Ioan.“ Şi toţi s-au minunat. – Imagine 5
6
Imediat i-a fost deschisă gura, i-a fost dezlegată limba şi a început să vorbească, binecuvântându-L pe Dumnezeu. – Imagine 6
7
Pe toţi vecinii lor i-a cuprins frica şi în întreaga regiune muntoasă a Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toţi cei ce le auzeau, le păstrau în inima lor, spunând: „Oare ce va deveni acest copil?“ Căci mâna Domnului era cu el. – Imagine 7
8
Zaharia, tatăl lui, a fost umplut de Duhul Sfânt şi a profeţit astfel: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a venit în ajutor şi Şi-a răscumpărat poporul!“ – Imagine 8
9
„El ne-a ridicat un corn al mântuirii în casa slujitorului Său David, aşa cum a spus prin gura sfinţilor Săi profeţi din vechime, şi ne-a adus izbăvire de duşmanii noştri şi din mâinile celor ce ne urăsc.“ – Imagine 9
10
„El Îşi arată astfel îndurarea faţă de strămoşii noştri şi Îşi aduce aminte de legământul Lui cel sfânt, de jurământul pe care i l-a făcut lui Avraam, tatăl nostru, potrivit căruia, ne va da voie, izbăviţi fiind din mâna duşmanilor noştri, să-I slujim fără teamă, în sfinţenie şi dreptate înaintea Lui, în toate zilele noastre.“ – Imagine 10
11
„Iar tu, copile, vei fi numit profet al Celui Preaînalt! Căci vei merge înaintea Domnului ca să pregăteşti căile Lui, să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, prin iertarea păcatelor lui.“ – Imagine 11
12
„Datorită îndurării nemărginite a Dumnezeului nostru, în urma căreia va veni în ajutorul nostru Soarele din înălţime, ca să strălucească peste cei aflaţi în întuneric şi în umbra morţii, ca să ne călăuzească picioarele pe calea păcii.“<br/>Copilul creştea şi se întărea în duh. El a stat în locuri pustii până în ziua apariţiei lui în poporul Israel. – Imagine 12
13
Imagine 13