Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii,... – Imagine 1
2
...în zilele regelui Irod, iată că nişte magi din Răsărit au venit la Ierusalim şi au întrebat: – Imagine 2
3
„Unde este Împăratul Care li s-a născut de curând iudeilor? Căci I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui!“<br/>Regele Irod s-a tulburat auzind acest lucru şi, împreună cu el, s-a tulburat tot Ierusalimul. – Imagine 3
4
El i-a adunat pe toţi preoţii conducători şi pe toţi cărturarii poporului şi i-a întrebat unde urma să se nască Cristosul. Ei i-au răspuns: „În Betleemul Iudeii, căci iată ce a fost scris prin profetul (Mica) care zice: «Dar tu, Betleeme, ţinut al lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda, căci din tine va ieşi un Conducător Care va păstori poporul Meu, Israel!»“ – Imagine 4
5
Atunci Irod i-a chemat în ascuns pe magi şi a aflat de la ei vremea când apăruse steaua. Apoi i-a trimis la Betleem, spunându-le: „Duceţi-vă şi cercetaţi cu atenţie despre Copil, iar când Îl veţi găsi, anunţaţi-mă şi pe mine, ca să vin şi eu să mă închin Lui!“ – Imagine 5
6
După ce l-au ascultat pe rege, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit... – Imagine 6
7
...a mers înaintea lor până când a ajuns şi s-a oprit deasupra locului unde era Copilul. Ei s-au bucurat nespus de mult la vederea stelei. – Imagine 7
8
Când au intrat în casă şi L-au văzut pe Copil împreună cu Maria, mama Lui, s-au prosternat închinându-se înaintea Lui, şi-au deschis cuferele cu comori şi I-au oferit daruri: aur, tămâie şi smirnă. – Imagine 8
9
Apoi, fiind înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, au pornit înapoi spre ţara lor, pe un alt drum. – Imagine 9
10
Imagine 10